Forum Gminy Kobylanka - Regulamin forum

§1. Postanowienia Ogólne

1. Każdorazowo posługując się terminem Forum, odnosi się on do serwisu internetowego http://www.forum.kobylanka.pl
2. Forum Gminy Kobylanka udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z forum, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane głównie z Gminą Kobylanka i sprawami tutejszej społeczności.
3. Forum jest moderowane.
4. Rejestracja na forum jest bezpłatna.
5. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto na forum. Złamanie tej zasady grozi usunięciem wszystkich kont i całkowitym zablokowaniem dostępu do forum.
6. Kontakt z Administratorem forum we wszelkich sprawach następuje wyłącznie przez adres email: webmaster@kobylanka.pl

§2. Zasady uczestnictwa w forum

1. Chcemy aby dyskusja na naszym forum prowadzona była na odpowiednim poziomie i aby móc wziąć udział w dyskusji w dziale "Gmina Kobylanka" należy zakładając konto podać swoje prawdziwe imię i nazwisko (przykładowy login: "Jan Nowak").
Po rejestracji administrator potwierdzi dostęp do działu wysyłając wiadomość na skrzynkę e-mail podaną przy rejestracji.
Nie jest to konieczne w dziale "Hyde Park".
2. Na forum obowiązuje niniejszy regulamin, netykieta i kultura osobista.
3. Obowiązkiem każdego użytkownika forum jest zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie jego postanowień; rejestracja na forum jest jednoznaczna z akceptacją regulamin.
4. Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść napisanych przez siebie wiadomości (postów).
5. Posty sprzeczne z prawem, regulaminem forum lub netykietą zostaną usunięte przez administratora lub moderatora.
6. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
7. Zabronione jest zamieszczanie na forum treści sprzecznych z prawem, regulaminem, netykietą lub linków do nich; dotyczy to wszelkich możliwych form wypowiedzi, tzn. wiadomości, emblematu, pseudonimu, podpisu, zdjęcia, linku i innych.
8. W szczególności na forum zabronione jest:
a. szerzenie nienawiści na tle rasowym, narodowym, etnicznym, religijnym lub światopoglądowym, ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, status społeczny lub majątkowy, miejsce zamieszkania itp.
b. propagowanie ideologii lub systemów totalitarnych
c. obrażanie, wyśmiewanie lub wyszydzanie ludzi
d. nawoływanie lub zachęcanie do łamania prawa, pochwalanie działań sprzecznych z prawem
e. propagowanie przemocy
f. zamieszczanie treści pornograficznych
g. używanie wyzwisk i słów powszechnie uważanych za obelżywe.
h. używanie gróźb, przekleństw, wyrazów wulgarnych
i. podszywanie się pod inne osoby
j. wywoływanie konfliktów, burzących przyjazną atmosferę na forum
k. samowolne publikowanie cudzego wizerunku, cudzych danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych lub innych danych, ułatwiających identyfikację użytkowników
l. umieszczanie w wiadomościach (za wyjątkiem forów poświęconych ogłoszeniom), emblemacie, pseudonimie, podpisie i innych możliwych formach treści o charakterze reklamowym oraz linków do stron komercyjnych
m.publikowanie "listów-łańcuszków", "piramid szczęścia" itp
n. umieszczanie tych samych postów (tematów) w różnych działach forum
o. nadużywanie kolorowych czcionek w postach; kolor czerwony jest używany przez administratorów i moderatorów w ważnych kwestiach

§3. Usunięcie konta

1. Usunięcie konta użytkownika następuje w przypadku:
a. nie przestrzegania punktów regulaminu
b. używania pseudonimu naruszającego prawo, regulamin lub netykietę
c. na prośbę użytkownika, odpowiednio uzasadnioną.
d. nie używania konta przez ostatnie 3 miesiące

§4. Bezpieczeństwo:

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, serwis forum szyfruje w bazie hasła kont użytkowników, a także numery IP.
2. Hasła nikt nie jest w stanie odczytać i w przypadku zapomnienia, jest generowane nowe hasło.
3. Numer IP oraz adres email może zobaczyć tylko administrator forum.
4. Serwis forum nie przekazuje żadnych informacji osobom trzecim o numerach IP użytkowników, hasłach, adresach e-mail ani jakichkolwiek innych danych, ułatwiających identyfikację użytkowników; takie dane mogą zostać przekazane tylko na skutek rozpoczęcia postępowania przez policję lub inną uprawnioną instytucję.

§5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
2. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w regulaminie; wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
3. Do interpretacji przepisów regulaminu uprawniony jest Administrator.
4. Jeśli jakaś wypowiedź narusza w jakikolwiek sposób zasady regulaminu, należy o tym poinformować Administratora.

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum. W celu poznania pełnych reguł obowiązujących na forum, skontaktuj się z administratorem.