Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 369
» Najnowszy użytkownik: arktheme99
» Wątków na forum: 206
» Postów na forum: 1,511

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 12 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 12 Gość(i)

Ostatnie wątki
Zalesiowy kącik kulinarny...
Forum: Kącik Kulinarny
Ostatni post: witek1
11 minut(y) temu
» Odpowiedzi: 471
» Wyświetleń: 176,284
Gminny Program Edukacji i...
Forum: Hyde Park
Ostatni post: ijsak7
07-04-2018, 09:10
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 555
zgubiono - znaleziono
Forum: Ogłoszenia
Ostatni post: yks
23-03-2018, 10:27
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 236
z cyklu: Listy do Redakcj...
Forum: Hyde Park
Ostatni post: ijsak7
13-03-2018, 11:34
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 292
z cyklu: Listy do Redakcj...
Forum: Hyde Park
Ostatni post: ijsak7
10-02-2018, 21:14
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 406
Etykietowanie zamiast roz...
Forum: Hyde Park
Ostatni post: ijsak7
31-01-2018, 18:45
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 478
BIP w Kobylance
Forum: Hyde Park
Ostatni post: ijsak7
11-01-2018, 10:31
» Odpowiedzi: 2
» Wyświetleń: 1,206
Miłości szu­kasz, do wiel...
Forum: Hyde Park
Ostatni post: ijsak7
05-01-2018, 09:24
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 529
Zebrania sołeckie
Forum: Hyde Park
Ostatni post: ijsak7
28-12-2017, 11:46
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 491
lipa
Forum: Hyde Park
Ostatni post: ijsak7
13-12-2017, 14:04
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 563

 
  Lapidarium czy parking?
Napisane przez: Julita_Pilecka - 01-10-2015, 21:16 - Forum: Gminna Rzeczpospolita Codzienna - Odpowiedzi (28)

Na ostatnim zebraniu wiejskim w Kobylance pani sołtys poinformowała o pomyśle rady sołeckiej (tzn. większości jej członków) dotyczącym starego cmentarza (lapidarium) w Kobylance. Otóż chodzi o to, by go uporządkować, zrobić alejki, jakąś piaskownicę, huśtawki itp. Jednak zebrani oburzyli się i ten pomysł "zjechali", a następnie uchwalili, by kwotę 7 tys. zł z funduszu sołeckiego na rok 2016 przeznaczyć na odnowę tego miejsca - zaczynając od porządkowania, poprzez wybudowanie alejek, postawienie tablic pamiątkowych przedstawiających historię Kobylanki itp., by w przyszłości powstał tam park pamięci z prawdziwego zdarzenia.
Niestety, już po chwili okazało się, że pomysł przedstawiony przez panią Bagińską jest w rzeczywistości pomysłem wójta. Powiedział, że pani sołtys dobry pomysł "źle sprzedała" i wyjaśnił, że nie chodzi o zrobienie tam placu zabaw czy parku, ale właśnie o budowę alejek i postawienie tablic pamiątkowych. I to, co my uchwaliliśmy z funduszu sołeckiego, go nie obchodzi, bo już zaczął prace zmierzające do przeniesienia polskich grobów (podobno ma zgodę rodzin), konsultował się z konserwatorem i rozpoczął badania geologiczne. Wszystkie kości mają być wykopane i przeniesione do Jęczydołu.
W czym problem? Ano w tym, że park pamięci w naszym rozumieniu i w rozumieniu wójta to dwie różne rzeczy. My, mieszkańcy, chcemy istniejący cmentarz stopniowo porządkować, odnawiać co się da, wytyczyć alejki i postawić tablice. A wójt planuje najpierw przenieść kości i cmentarz "zrównać z ziemią", a dopiero potem zrobić alejki i tablice. Dlaczego? Ano wieść niesie, że tak naprawdę chodzi o budowę parkingu na części terenu. Wójt co prawda temu zaprzeczył, ale skoro tak, to po co przenosić kości? I wydawać na to ciężkie pieniądze z gminnego budżetu?

P.S. W najbliższych "Wieściach z Kobylanki" będą artykuły na ten temat (numer ukaże się za dwa tygodnie).

Wydrukuj tę wiadomość

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. - pytania
Napisane przez: Piotr Rybarczyk - 18-09-2015, 11:46 - Forum: Gminna Rzeczpospolita Codzienna - Odpowiedzi (15)

Dzień dobry,
na BIP-ie można znaleźć dokument zatytułowany Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2015 r., polecam lekturę, bo to dokument operujący szczegółem dużo większym niż kwartalne informacje z wykonania budżetu. Mam jednak kilka pytań:

1. Na stronie 47. czytamy o zwrocie kosztów wykonania zjazdu do nieruchomości ze ścieżki rowerowej 10.000,00 zł. Czy mógłbym prosić o podanie numeru działki, na której położona jest wzmiankowana nieruchomość?

2. Na stronie 59. w tabeli pt. Realizacja zadań inwestycyjnych czytamy: Odnawialne źródła energii - instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Kobylanka 15 000,00 zł. Jakie czynności pochłonęły taką sumę, skoro w sprawozdaniu wójta gminy z czerwca tego roku czytamy:) Złożony wniosek o dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych w fazie sprawdzania przez służby merytoryczne UM został cofnięty do poprawek. Poprawki miały charakter poprawek formalnych. Poprawki uzupełniono. Wniosek wysłano. Wniosek obejmuje 23 osoby z terenu Gminy które w drodze losowania zostały wyłonione jako strony projektu dofinansowania. Dofinansowanie wynosi 90% kosztu ogółem.

3. Czy mogę prosić o formalne wyjaśnienie, jak w kontekście tytułu SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA (ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU) należy rozumieć kwotę: Podatek od nieruchomości – 104.308,90 zł?

Wydrukuj tę wiadomość

  Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych
Napisane przez: pogodno - 04-09-2015, 22:16 - Forum: Gminna Rzeczpospolita Codzienna - Odpowiedzi (3)

Czy to prawda , że  w/w  osoba rzeczywiście handluje wódą? Jeśli tak, to już nic mnie w tym kraju nie dziwi. Big Grin

Wydrukuj tę wiadomość

  Zaległe, a konieczne do powiedzenia
Napisane przez: Mirosław Przysiwek - 27-07-2015, 11:36 - Forum: Gminna Rzeczpospolita Codzienna - Odpowiedzi (4)

Wyjaśnienie do oświadczenia z dnia 30.III.2015.
 
Na BIP Kobylanka pod adresem http://www.bip.kobylanka.pl/strony/4425.dhtml , mogą Państwo natknąć się na Oświadczenie wójta o stanie kontroli  zarządczej w Gminie Kobylanka. Pojawienie się tego oświadczenia, raczej jego publiczne wyeksponowanie, razi brakiem kompatybilności treści pisanej z mówioną co implikuje mnie do zabrania głosu w tej sprawie i podjęcia próby zanalizowania zagadnienia w szerszym aspekcie. Zacznę jednak od powtórzenia tezy, jak pokazuje czas - prawdziwej, mianowicie, że  forum dyskusyjne  funkcjonujące w kobylańskiej przestrzeni publicznej od 2003 roku jest wielkim dobrem, największym jednak dlatego, że istnieje możliwość ciągłej konfrontacji akcji z reakcją, przyczyny z skutkiem. Dziękując za to, że mamy ten mechanizm weryfikacyjny, który także i samego mnie weryfikuje, zacznę od definicji kontroli zarządczej. Przez powyższe należy rozumieć ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Ruszył nowy rok budżetowy 2015.  Zatem, aby było zgodne z prawem - bo czas naglił - ruszyła lawina procedur do ogłoszenia i uzupełnienia. W takim proceduralnym gąszczu -bo prawo nakazuje, by pozostawać w zgodzie z prawem- zaczęto produkować i publikować dokumenty. Wszystko przez to prawo wymagane, dodatkowo spisano i skodyfikowano wewnętrznymi procedurami, obwieszczonymi w zarządzeniach wójt.  To one stosami podpisywane na pograniczu roku budżetowego, urzędem wójta potwierdzane, często–gęsto tych samych treści - latami są powielane. (z wyłączeniem daty publikacji).  Tak wymuszone nakazem proceduralnym  działania są powodem CZĘSTO braku kompatybilności treści nie tylko z tym co się mówi ale także z tym czego dowodzą podstawowe dokumenty. Dzieje się tak dlatego, że niemal wszystkie procedury opisujące konkretne zdarzenia budżetowe, gospodarcze czy te wynikające z stosunku pracodawca – pracobiorca, a implikowane prawem wykonywane i wdrażane są automatycznie. Rusza zatem lawina dokumentów, często tych samych lecz z zmienioną datą. To właśnie skutkiem zadziałania opisanego mechanizmu doszło do  obwieszczenia takiej treści jaką Państwo zauważyliście. Jest ono nieprawdziwe! …choć, co do jednego wypełniło znamiona prawdziwości: powstało ono w zgodzie z prawem, przyniosło efekt (?) choć jedynie proceduralny, zaoszczędziło (?) ale czasu pracy i rzecz niebagatelna: w terminie ogłoszono je na BIP.
…a, przecież nie o taki rodzaj „efektów”, „oszczędności” i „terminowości”,  w kontroli zarządczej chodzi.
Dziękuję, że dzięki Państwa spostrzegawczości i publicznej kontroli mogę „Oświadczenie” to skorygować na właściwe. Z jego nową treścią można zapoznać się pod adresem: http://www.bip.kobylanka.pl/strony/4582.dhtml
 
Otóż Oświadczenie zostało skorygowane w zakresie treści, z uwagi na odkryty i omówiony  przeze mnie brak efektywności, oszczędności i terminowości dotyczący procesów realizacji rocznych zdarzeń budżetowo – gospodarczych, o których to zaniechaniu mówiłem publicznie.
Po jednym przykładzie na potwierdzenie słuszności postawionej tezy:
EFEKTEM ostatniej uchwały budżetowej przedłożonej w grudniu 2014 roku, nowej radzie Gminy był załącznik dobitnie potwierdzający braku efektywności podejmowanych działań, to jest:  projekt uchwały o przyjęciu do realizacji „programu naprawczego Gminy Kobylanka” i włączenie do budżetu gminnego na 2015 roku dalszego zadłużenia gminy na kwotę 5,7 mln zł, co także potwierdzono projektem uchwały wniesionej przez ustępujący organ  wykonawczy.
OSZCZĘDNOŚCIĄ  na długie lata niedoścignioną, noszącej znamiona  „rozpasanej nonszalancji” są zalegające, z zdezaktualizowaną już decyzją pozwolenia na budowę dokumentacje projektowe na łączna kwotę: 466 tyś złotych.  Trzeba być „zdolnym”, aby wartościowe papiery bankowe w nominale globalnym niemal 0,5 mln PLN zamienić na bezwartościowy papier rysunkowy. 
TERMINOWOŚCI zaś oznaką niech pozostanie w pamięci wszystkich, brak – do tej pory - zapłaty za projekt ścieżki rowerowej. Wszyscy którzy od trzech lat uczestniczą w konsumpcji rekreacyjnego charakteru tej budowli powinni wiedzieć, że ktoś mało komfortowo i niezbyt „rekreacyjnie” czuje się czekając nadal na zapłatę za swoja pracę.
 
OŚWIADCZAM, że oświadczenie o  stanie kontroli zarządczej, które opublikowano pozostaje w niezgodzie z stanem faktycznym i jest wynikiem automatycznych czynności wymuszonych procedurami.  
Dobro, którym jest forum dyskusyjne, przez które może przebić się głosem – „zbiorowa mądrość”, warte jest zatem dalszego inwestowania i utrzymywania w sprawności, aby właśnie takie absurdy mogły być publicznie kompromitowane. Oświadczenie to, to nie kompromitacja wójta Gminy Kobylanka a kompromitacja systemu przymuszającego służbę publiczna do oświadczania o czymś co codziennie jest weryfikowalne i co wykazują miesięczne sprawozdania, kontrole NIK, raporty RIO i uchwały absolutoryjne Rady Gminy.
 
Kobylanka, 27.V.2015

 Mirosław Przysiwek, wójt
 
 

Wydrukuj tę wiadomość

  ZGŁOSZENIE 2
Napisane przez: SPRAI - 15-07-2015, 19:27 - Forum: Straż Gminna - Brak odpowiedzi

Teraz SG ma ograniczone kompetencje odnośnie mierzenia prędkości na naszych drogach/ulicach.
Może jednak jest jakiś mechanizm/argument ,który mogłaby użyć(SG) do kierowców ,
jeżdżących po naszych ulicach jak : DEBILE bez uprawnień do kierowania pojazdami.
Przykład:biały wieśwagen i czerwony większy czerwony dostawczak opisany dokładnie : DOMINBUD śmiga
ul 3 Maja z prędkościami 60-80 km/h i parkuje na swojej posesji. .Kierowca ten sam : P. Ryziński śmigajacy zamiennie ,raz jednym ,raz innym autem.Wszyscy znają tę twarz.
Można to potraktować jako donos obywatelski.
To jest lokalna sprawa,czy trzeba w takiej sprawie absorbować Policję ?

Wydrukuj tę wiadomość

Rainbow Konserwacja forum - pytania i wątpliwości
Napisane przez: Piotr Rybarczyk - 09-07-2015, 14:05 - Forum: Gminna Rzeczpospolita Codzienna - Odpowiedzi (5)

Nie będę pielęgnował forum, które jest atakowane codziennie przez jakiegoś spamera,
najprawdopodobniej jest to nasz mieszkaniec, to nie ulega wątpliwości, że tak to jest.
Nigdy się nie działo tak zazwyczaj żeby taka była inwazja na taki drobny elemencik,
drobne forum,przecież to jest nasza kobylańska sprawa, tam są małe problemy poruszane,
a więc musieliśmy to zamknąć w obawie, że ten spamer,
czy ten hacker nie wejdzie poprzez forum do systemu całego.
Tak to jest, Panie Wójcie, jak się człowiek za dużo filmów o hackerach naogląda... ;)

Gwoli ścisłości:
- rzeczywistością administratora każdego forum jest zapobieganie spamowi, dlatego zwerbalizowana niechęć do pielęgnacji forum stanowi o całkowitym niezrozumieniu problemu,
- Urząd Gminy nie dysponuje absolutnie żadnym narzędziem pozwalającym na powiązanie IP autora wpisu na forum z jego faktyczną lokalizacją, dlatego dywagacje o miejscu, z którego spamer miałby dokonywać wpisów są pozbawione jakichkolwiek podstaw
- forma spamu jednoznacznie wskazuje na mocną automatyzację całego procesu, który korzystał z faktu kompletnego niezabezpieczenia forum przez spamem, a zupełnie kuriozalne jest w tym kontekście pozostawienie części procedury weryfikacyjnej w domyślnej, niezmienionej formie pytania o wynik dodawania w języku angielskim,
- na mocna automatyzację wskazuje również charakter spamu - nie był to typowy "dyskretny" spam reklamowy (jak np. obecnie stopki postów w dziale Dowcipy, śmieszne filmiki i zdjęcia), ale spam obliczony na propagację konkretnych słów kluczowych (tym bardziej, że forum jest eksplorowane przez indeksujące roboty sieciowe, w tym chiński Baidu)
- paranoiczne przekonanie, że hacker wejdzie poprzez forum do systemu całego to absolutny rodzynek!

Serio Panie Wójcie, jak słyszę to co Pan mówi, a pamiętam, że Pana wiedza z zakresu informatyki stała na poziomie wyższym od przeciętnej, to - proszę mnie naprawdę zrozumieć - ja się po prostu zastanawiam, czy stał się Pan ignorantem czy kłamcą?

Z pozdrowieniami

P.S. Dlaczego użytkownik abc po "rozkonserwowaniu" forum jest  "Unregistered"?

Wydrukuj tę wiadomość

  Sesje Rady Gminy
Napisane przez: Julita_Pilecka - 25-05-2015, 22:08 - Forum: Gminna Rzeczpospolita Codzienna - Odpowiedzi (3)

Statut Gminy Kobylanka:

§ 31.

  1. Sesje Rady są jawne. Zawiadomienia o miejscu, terminie i porządku obrad podaje się do wiadomości mieszkańców nie później niż 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty.
Dziś jest 25 maja. Dlaczego w takim razie do tej pory nie pojawiła się informacja o sesji w najbliższy czwartek, 28 maja? Ów "sposób zwyczajowo przyjęty" to tablice sołeckie, strona gminy oraz bip. A zdaje się, że na tej sesji ma być procedowana uchwała dotycząca planu zagospodarowania dla terenu w Motańcu, którą zainteresowanych jest wielu mieszkańców. O co chodzi? Lepiej, żeby mieszkańcy jej nie przeczytali przed sesją?

Wydrukuj tę wiadomość

  Szkoła w Reptowie
Napisane przez: reptowianin - 24-05-2015, 22:50 - Forum: Szkoły: Edukacja i Wychowanie - Odpowiedzi (84)

Przez 5 lat kadencji na stanowisku, dyrektorka szkoły w Reptowie nie umiała, bądź nie chciała współpracować z rodzicami. Teraz po spotkaniu rodziców z wójtem, dyrektorka wzywa na dywanik rodziców, którzy się odzywali i wręcz krzyczy na nich.
To może brak umiejętności komunikacji dyrektorki z ludźmi sprawił, że jest teraz zdziwiona, że rodzice powiedzieli na spotkaniu z wójtem co im się nie podoba w szkole?
Ale jest efekt zebrania rodziców z wójtem. W końcu po 2 latach w klasie V polonistka zrobiła pierwsze dyktando! Poziom języka polskiego w klasie V się podniósł! Uczniowie za rok dobrze napiszą test szóstoklasisty i będzie to zasługa "pracowitej" polonistki uczącej obecnie w klasie V.
Na zewnątrz wszystko gra, tylko w środku coś nie tak. Uczniowie nie chcą tu przychodzić do gimnazjum, a nawet odeszło w tamtym roku dwóch uzdolnionych uczniów (z gimnazjum i ze szkoły podstawowej). Dyrekcja nie stworzyła odpowiedniej oferty dla uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Są zajęcia z projektów narzuconych z góry, które finansuje Unia Europejska również i innym szkołom. Na zajęcia spełniające potrzeby uczniów ZSP Reptowo nie znalazły się pieniądze, ponieważ dyrekcja musiała pokryć koszty byłego najemcy stołówki.
Dyrektorka nie radzi sobie na tym stanowisku. Objęła metodę krzyków i zastraszania, ale to nie jest droga do współpracy.

Wydrukuj tę wiadomość

  Jesteśmy z Pana Wójta Dumni!
Napisane przez: przesiewek - 15-05-2015, 11:01 - Forum: Gminna Rzeczpospolita Codzienna - Odpowiedzi (5)

Panie Wójcie duma nas rozpiera!
Ale i zdziwienie - dlaczego tylko 20000,- zł przekazano naszemu biednemu Kościołowi a nie np. 200 tys.,-zł?...
Nie wstyd Panu? Starsze schorowane babcie przekazują swoje całe majątki i żyją w ubóstwie później by móc tak szlachetnego czynu uczynić a gmina co?.
Świat rozeznał się przecież w biedzie i w w szlachetnych czynach naszego Kochanego Kościoła, wszędzie to opisuje a do Pana Wójta to jeszcze nie dotarło? Czy historia, liczby i codzienne fakty mają dla Pana jakiekolwiek znaczenie?
Proszę dokonać korekty ofiary!
Myślę, że stosownym byłyby także z trzy etaty w gminie dla naszych Kochanych Księży, którzy zajmą się w sposób prawidłowy gminnymi (bo przecież nie naszymi!) finansami, gminnymi (bo przecież nie naszymi) , gminnymi nieruchomościami (mają tutaj wielkie doświadczenie) i dziećmi. Rodzice i mieszkańcy będą tryskać zaufaniem i zachwytem!
Myślę także, że gmina powinna zrezygnować z usług rady gminy - koszty wielkie a pożytku żadnego. Nie potrafią nawet stosownej ofiary naszemu kochanemu Kościołowi przekazać. Z pewnością nasi Kochani Duszpasterze ich zastąpią a gmina im to miejmy nadzieję należycie wynagrodzi! Kochani nasi Księża tak dbają o nasz naród w szczególności jego dzieci a są tak niedoceniani!
20000,- zł - WSTYD przez bezbożników! Miejmy nadzieję, że nasi Kochani Księża nam to wybaczą.
Panie Wójcie!
Moje miesięczne wynagrodzenie za pracę to 1600,- zł netto i bardzo dobrze sobie z nim radzimy (przynajmniej w pierwszym tygodniu miesiąca). Na ofiarę zawsze mamy (na przyziemne już nie a o należytym wykształceniu, wypoczynku dzieci nie ma co wspominać). Nie uważa Pan za stosownym przekazywać co najmniej 60% wynagrodzenia (przecież to środki gminne nie nasze) na nasz Kochany kościół, który zajmie się naszymi dziećmi?
Z pozdrowieniem,
Michał

Wydrukuj tę wiadomość

  Uczestniczenie Urzędu w Forum
Napisane przez: Mirosław Przysiwek - 11-05-2015, 23:52 - Forum: Gminna Rzeczpospolita Codzienna - Odpowiedzi (1)

Dzień Dobry Państwu

Z tytułów niektórych postów jak też treści rozproszonych po całym naszym forum można wnosić, że wymagają Państwo włączania się reprezentacji Urzędu w polemiki tu podejmowane lub też żądacie każdorazowego udzielania informacji do ad hoc podejmowanych przez Forowiczów tematów. Jest to nieporozumienie i nie stanowi celu któremu służy ta platforma informacyjna. Forum, to w pierwszym rzędzie miejsce rzeczywistej wymiany zdań i poglądów mieszkańców a dotyczących szeroko rozumianego życia publicznego w naszej Gminie, służącego swoim bogactwem treści, poglądów, pomysłów, uwag, spostrzeżeń, krytyki etc., lepszemu rozwojowi całej kobylańskiej wspólnoty.  Jest oczywistym, czemu daję niejednokrotnie dowód, że nie może w kontaktach tych polemicznych zabraknąć głosu przedstawicieli sprawujących władzę, a także osób zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych. Od tego – pozostając w służbie dla Państwa - nie uciekamy. Analizując jednak posty na przestrzeni ostatnich  miesięcy odnoszę wrażenie, że forum stało się, lub się staje  miejscem jedynie „biczowania” organu wykonawczego oraz radnych. Jako, że istnieje lepsza możliwość, aby poddać publicznemu osądowi czy krytyce oba te organy (zgłoszenie Przewodniczącemu RG chęci zabrania głosu na sesji)  zapraszam Państwa do uczestnictwa w sesji. Aby ułatwić takie włączanie się mieszkańców w tworzenie „Dobrej Jakości” kobylańskiej przestrzeni publicznej, wyjdę na najbliższej sesji do Pana Przewodniczącego RG z propozycją wszczęcia dyskusji na temat wprowadzenia zmiany do statutu, która umożliwiłaby zabranie głosu na sesji przybyłemu mieszkańcowi, sołtysowi i reprezentantowi stowarzyszenia realizującego zadania na terenie gminy. Kryteria jakie miałyby obowiązywać w tej procedurze, sposób i czas wystąpienia, tryb pytań i odpowiedzi na zadane pytania pozostają kwestią do wypracowania przez Szanownych Radnych. Pozostaję w nadziei, że inicjatywa moja znajdzie uznanie w oczach Pana Przewodniczącego i Państwa Radnych. 
Kilka jeszcze uwag w kontekście uczestnictwa Urzędu w życiu gminnego forum dyskusyjnego.  Forum jest czytane i analizowane. Najistotniejsze z punktu widzenia jednostki, ważne publicznie, mogące rodzić niepokoje społeczne treści, które pojawiają  się czy też mogą się pojawić, są i będą -z pozycji Urzędu- analizowane. W przypadkach uznanych za opisane jak wyżej, możecie Państwo być pewni odpowiedzi. Kategoryzacji istotności poruszanych tematów dokonuje w imieniu wójta Sekretarz Urzędu, polecając udzielania odpowiedzi merytorycznym pracownikom, co miało już miejsce. W zakresie tematów o znaczeniu funkcjonowania urzędu czy realizacji budżetu  głos zabierają odpowiednio Sekretarz Urzędu i  Skarbnik Gminy na moje wyłączne polecenie lub prośbę, z moja osobą włącznie.  Zatem każdą tu, na forum  obecność lub jej brak przedstawicieli organu wykonawczego proszę rozstrzygać w kategoriach wyżej przeze mnie - opisanych.  
Mirosław Przysiwek, wójt

Wydrukuj tę wiadomość