Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Z cyklu: Myśląc O[...] Temat: Odpady.
#1
Mimo, że w sprawie  odpadów wielokrotnie prowadziłem z Państwem dyskusję, (ostatnią na zebraniu wiejskim w Kobylance), nie cichną głosy domagające się dalszych i wciąż dalszych wyjaśnień. Dalszych oczywiście być nie może, gdyż na każdym z etapów  byłem z Państwem bardzo szczery. Powiedziałem wszystko co powiedzieć było obowiązkiem, a nie ukrywając niczego, niczego też nie muszę dopowiadać. Zanim jednak o tym, jeszcze trochę, …z uwagą natury ogólniejszej chciałbym się wcześniej podzielić. Pozostaje ona w związku z wypominaną mi obcością dla Kobylanki, tj., szkody jaką ponoć mogę wnosić w kobylańską przestrzeń publiczną będąc obcym z faktu braku zamieszkiwania. Otóż, z chwilą złożenia przysięgi, wykutej  poniższymi słowy, głośno i publicznie potwierdzonymi, że: […] a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”, stałem się bardziej kobylańczykiem niż stargardzianinem. Upływ kadencji dopiero, niepotwierdzony ponownym wyborem i kolejnym moim ślubowaniem na rzecz kobylańskiej wspólnoty, uczyni mnie znowu bardziej stargardzianinem.
Póki jednak co?
Odkrycie w wykresach lokalnej gazetki niejakiego „szkodnictwa” wójta,  które to wywodzą tutaj piszący -mam nadzieję-   w sferze egzaltacji ich jedynie pozostanie. Opłata jak Państwu wiadomo ma sfinansować odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu zamieszkałych nieruchomości, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną całego systemu. Do tego, gminy zobowiązane są osiągnąć do 31.XII.2020 roku odpowiednie poziomy recyclingu.  Poziomy te monitorowane są przez urzędy marszałkowskie sprawujące kontrolę nad przetwarzaniem odpadów w zakresie: przyjmowanych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W związku z tym właśnie ograniczeniem zacznę niejako  od końca dyskusję tą z Państwem o odpadach, tj., stawce za odpady niesegregowane. Stawka 29 zł/m-c/os., jest –w pierwszym względzie- wyborem indywidualnym mieszkańca. Będąc wysoką w stosunku do innych gmin powiatu, ma jedynie powodować, aby opłacalnym było podjęcie wysiłku sortowania śmieci przez każdego z nas. Nie kto inny jak właśnie Państwo, niemal na każdym z zebrań podnosicie czynnik niewystarczającego wpływania władz na podnoszenie świadomości i kreowania kultury proekologicznej. To bardzo prosty i skuteczny sposób. 100% oszczędności na śmieciach z powodu podjęcia wysiłku, aby jedynie przeorganizować się w domu i zacząć sortować - to dobry interes. Bardzo dobry! Spodziewałem się nagrody. Przepraszam za szczerość w tym miejscu, ale pośród lawiny wad które posiadam jest tam też szczypta próżności, …myślę, że pod kontrolą, ale jednak. Konstatacja na tym odcinku była dla mnie pouczająca do stopnia, że jestem w stanie zrozumieć, iż nie rozumiejąc - stawkę  niższą zaaprobuję, …no, jednak ceną może być - cena druga. Przypatrzmy się jej wysokości i prześledźmy wspólnie logikę jej konstrukcji.
W obrocie publicznym - niczym miecz Damoklesa nad uchwałą RG o odpadach - zawieszone są wykresy Dziennika Stargardzkiego, mające uzasadniać w mniemaniu niektórych, że w Kobylance „rżnie się na kasę” mieszkańców, i to na całego. Poza faktem, że wykres stawek niesortowanych, przekonująco może wygląda, to stawka tam wykreślona -pamiętajmy - jest i pozostaje  indywidualnym wyborem mieszkańca. Może on  z każdym momentem swojej egzystencji, w godz: 7 – 15 dokonać zmiany „swojego losu”, robiąc dobry interes i przejść z 29 zł na 14,5 zł za każdą wyprodukowaną przez siebie jednostkę śmieci.  Wykres stawek sortowanych nie wygląda na tle innych, jak się zdaje, tak dramatycznie, aby wnosić uchwałę obywatelską obniżającą stawki. Kilka gmin w powiecie stargardzkim posiada stawki wyższe. O cóż zatem chodz? W świetle faktów o których za chwilę, może będzie usprawiedliwione niepodpisywanie  się pod taką inicjatywą. Nie namawiam, choć dobrze będzie pamiętać, poza tym co zasugerowałem powyżej, że nikt spoza, lecz  my sami będziemy bezpośrednimi beneficjentami skutków ewentualnej pomyłki lub próby rozróby.
Zanim jednak o tym, zaproszę każdego na moment do ad hoc sporządzonych wykresów dla stawek sortowanych i niesortowanych w ujęciu historycznym, czyli obowiązujących od lipca 2013 roku. Z wykresów tych pozwolę sobie wywieść kilka tez myśląc uzasadnionych, oraz  usprawiedliwiających  wysokość obecnie zaproponowanych stawek.  
Można odnieść wrażenie, że zaprezentowane na koniec roku 2015 w DS Stargard wykresy, krążące po forach i facebookach bez należnego im komentarza, to wynik podejmowanych obligatoryjnie uchwał  rocznych (niczym tych podatkowych)  o których to włodarze gmin obligatoryjne debatują i ustalają –każdy- stawkę za odpady dla swojej Gminy. Otóż tak nie jest, a stawki uchwalane przez Gminy mogą podlegać zmianom już w lutym czy jakimkolwiek innym miesiącu. Uzależnione to jest od okresów na jaki w swoim czasie ogłoszono przetargi. Każda Gmina prowadzi w tym zakresie swoją politykę. Zatem okres obowiązywania stawki pozostaje w ścisłej korelacji z tym właśnie faktem. Wykresy (czytaj stawki) zatem mogą wyglądać za dwa m-ce znacznie inaczej od prezentowanych dzisiaj. Nie doszukałem się zestawienia stawek za odpady na koniec 2014 roku. Jednak gdybyście Państwo taki znaleźli (nie będzie odbiegał od tego) wyglądałby on zadziwiająco korzystnie dla Kobylanki. Zadziwiająco dlatego, że bankrutująca gmina, wdrażająca program postępowania naprawczego, nie wypłacająca pracownikom należnych im wynagrodzeń za pracę, zadłużona u swoich partnerów biznesowych w tym w Remondisie J , czwarta w skali kraju co do wysokości zadłużenia, …co tam zadłużenia, trwająca w agonii ekonomicznej, reanimowana kroplówkami pieniężnymi ściekającymi z parabanków, oto Gmina taka pozwala sobie na wdrażanie i utrzymywanie nieracjonalnie niskich  stawek. Najniższych w całym powiecie stargardzkim!!! …i to najniższych dla obu obszarów zmieszania, …a i niższych także, niż ustalonych przez „Związek Gmin Dolna Odra”, będący niejako wzorcem, w tym trudnym startowym okresie organizowania gospodarki odpadami w gminach.   Związek, określił pierwsze poziomy kosztowe na granicy 11 i 17 zł/m-c/os.
Analiza treści protokołów obrad sesji Rady Gminy z tamtego okresu dowodzi co było determinantą wyznaczającą wysokości stawek. Otóż były to jedynie faktury Remondisa. Niestety jak wspomniałem wyżej, gospodarka odpadami to suma kosztów wielu składowych, jak: a.) operatora  (odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu zamieszkałych nieruchomości), b.) tworzenia i bieżącego utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz c.) obsługa administracyjna całości systemu.  Wnoszona opłata powinna równoważyć nakłady poniesione na całość gospodarki odpadami w gminie. Suma bilansowa przedsięwzięcia powinna zmierzać do 0.
Informuję Państwa, że dokonana analiza kosztów przeszłych wraz z miarą ryzyk spodziewanych, oszacowana została na poziomie 1,023 mln zł/rok. Przy założeniu, że nikt nie przepłynie z zbioru rodzin niesortujących do sortujących, otrzymamy z opłat 1,025 mln zł/rok. Jest to jednak mało realne sądząc po składanych już deklaracjach. Nadto jako jedyni w powiecie zastosowaliśmy zwolnienie całkowite z wnoszenia opłaty za odpady za trzecie i każde następne dziecko w rodzinie niezależnie od statusu ekonomicznego rodziny.  Te dwie determinanty pozostające pod całkowitą kontrolą urzędu pozwalają na bezpieczną bo kontrolowaną stratę bilansową do wyrównania w okresach przyszłych. Jako że gospodarka odpadami pozostaje pod całkowitą kontrolą i jest wydzielona w strukturze urzędu wraz z pracownikiem i kosztami tegoż stanowiska oraz GPZO, możliwe będzie niemal idealne uchwycenie okresu rozliczeniowego i publiczne ogłoszenie wyniku. Czekajcie Państwo w spokoju na ten wynik. 
Bardzo niewiarygodnie brzmiąca, dezawuująca cnotę rozsądku, pozamerytoryczna i ostatecznie szkodliwa jest teza głosząca, że jakoby w ustawie „[…] nie ma takiego zapisu, który zakazywałby gminom "dopłacać" do śmieci. Owszem, system powinien się bilansować - ale "powinien" to nie to samo co "musi".[…]”. Czytajmy zapisy, a w ustawach najszczególniej w duchu rozsądku, nie zaś poszumu semantyki  postmodernistycznej duraczącej sferę intelektu.  
Kończąc, proszę Państwa, abyście nie powiększali sobą efektu „kuli  śniegowej”  sunącej na Was z krainy baśni. Omijajcie ją,  …a kiedy, mimo zachowywania należytej staranności, wpadniecie w strefę jej trajektorii, miejcie zdolność obronną – Rozum.

Stawki za odpady, ustalone są w rozsądnej - do rodzaju spodziewanego celu - wysokości. 
Określone zostały z wykorzystaniem narzędzia "3E".

Mirosław Przysiwek, wójt
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Z cyklu: Myśląc O[...] Temat: Odpady. - przez Mirosław Przysiwek - 20-12-2015, 19:45

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości