Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BIP w Kobylance
#3
Na początek informuje, że Przewodniczący Ilnicki zdaje się nie dba o systematyczne zamieszczanie informacji publicznej na bipie, bo protokoły sesji pojawiają się z opóźnieniem i w kratkę a Sołtysi nie nalegają na umieszczenie zaległych protokołów z dodatkowych zebrań sołeckich.

ZARZĄDZENIE NR 108/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 108A /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w 2017 r. czyli kontrola CKiR oraz Biblioteki zwiększyła zakres od 1 lipca 2017

ZARZĄDZENIE NR 108B/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli czyli zmienila się wysokość dotacji i ponoć, jak Wójt podawał na sesji przedszkola mają nawet po kilkanaście tysięcy do zwrotu
ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ to samo

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) - wycinka drzew z pobocza drogowego ulicy Jeziornej - urząd bezskutecznie do tej pory poszukuje wykonawcy


ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka -maksymalny poziom dodatku funkcyjnego kierowników jednostek budżetowych 2720 zł, zastępca 2040 zł
poprzednie brzmienie z 2015 roku
§ 3. 1. Ustalam maksymalny poziom dodatku funkcyjnego kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka w wysokości do 160 % najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w załączniku Nr 1 Część B  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych .
2. Ustalam maksymalny poziom dodatku funkcyjnego zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka w wysokości do 120 % najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w załączniku Nr 1 Część B  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka - regulamin wynagradzania, stawki zaszeregowania i wysokość dodatku funkcyjnego - ciekawi mogą sobie poczytać


ZARZĄDZENIE Nr 116/ 2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku czyli wolne 2 stycznia

Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka, z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka oraz zajęć prowadzonych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, która będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2018 r.

Budżet Gminy Kobylanka na rok 2018 http://www.bip.kobylanka.pl/strony/zmiany/5972.dhtml
Informator podatnika 2018 http://www.bip.kobylanka.pl/unzip/5973.dhtml
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. http://www.bip.kobylanka.pl/unzip/5968.dhtml
oraz inne dodatki do podjęcia uchwały o przyjęciu budżetu na 2018

Potem uchwały podjęte na sesji brak jest uchwały o nazwie ulicy w Jęczydole
Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na odpłatne udostępnienie miejsc na terenie gminy Kobylanka dla potrzeb ustawienia pojemników do zbiórki odzieży używanej oraz ich regularne opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie - według mnie to albo PCK albo Caritas będzie udostępniało pojemniki na odzież, ale w tym przypadku odpłatnie? Symbolicznie chyba.

2 nabory na stanowiska urzędnicze - ds kultury i sportu i ds oc ppoż i zarz kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok - ciekawe komu jest minus, a kto dostał na plus. czyli uzupełniono niedobory w CkiR, obcięto przedszkolom, jest minus na ochronę zabytków, chyba coś się zmieniło w personelu szkoły o 1-2 osoby

Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serii C17 - M17 - Getin Noble Bank przydzielił obligacje w kwocie 3 252 000 zł

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
czyli kto otrzyma lokal socjalny lub z zasobu gminy

ZARZĄDZENIE Nr 121 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. - nowe nabory to nowa organizacja urzędu

ZARZĄDZENIE Nr 122/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance - dyrektorem CKiR zostaje Teresa Jasińska od 29.12.2017 do 28.12.2020 Powołanie poprzedzone jest zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance oraz program działalności. - mieszkańcy proszą o udostępnienie tych dokumentów

Rejestr umów 2017 http://www.bip.kobylanka.pl/strony/zmiany/5445.dhtml czytajcie rejestr umów

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, termin odwołania do chyba 15 stycznia lub 16, bo jedno ukazało sie dwa razy
- dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 57/4, 51/4 w obrębie Cisewo.
- dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 197,873/3, 873/13 w obrębie Motaniec

Oświadczenia majątkowe Gruca Przemyslaw
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
BIP w Kobylance - przez ijsak7 - 06-12-2017, 12:16
RE: BIP w Kobylance - przez ijsak7 - 18-12-2017, 18:45
RE: BIP w Kobylance - przez ijsak7 - 11-01-2018, 10:31

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości