Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Drzewa w Kobylance
#1
Lipa wieniec zgody !!

Kto jest odpowiedzialny za wycinkę drzew LIPY WIENIEC ZGODY !!
Pani z-ca Wójta Janeczek odpowie na to pytanie ? Pytanie chciałbym skierować z uwagi na tak długą pracę w szkolę pomijam w jakiej ale jako nauczyciel BIOLOGI.
Co drodzy Radni Panie wójcie proszę wyjaśnić .
Zajmujecie się tak poważnymi sprawami, że drzewa które rosną przy drodze są dla was obojętne? Wydawało by się, że plac zgody kosztował bardzo dużo pieniędzy "NASZYCH" a te drzewa na samym wjeździe prezentowały część Kobylanki. Nawet sklep "POD LIPĄ"
Czy ta jedna lipa to odpowiednie miejsce na parking ?? Nie ma miejsca dla samochodów klientów sklepu ??

Komu, czemu zagrażały Drzewa które rosły od X lat a zostały ścięte w 10 minut !!!
smoczy obornik pod pomidory kupię...
Odpowiedz
#2
Photo 
               
(05-03-2015, 09:25 )marcin_lewicki napisał(a):
(03-03-2015, 16:46 )Mariusz123 napisał(a): Lipa wieniec zgody !!

Kto jest odpowiedzialny za wycinkę drzew LIPY WIENIEC ZGODY !!
Pani z-ca Wójta Janeczek odpowie na to pytanie ? Pytanie chciałbym skierować z uwagi na tak długą pracę w szkolę pomijam w jakiej ale jako nauczyciel BIOLOGI.
Co drodzy Radni Panie wójcie proszę wyjaśnić .
Zajmujecie się tak poważnymi sprawami, że drzewa które rosną przy drodze są dla was obojętne? Wydawało by się, że plac zgody kosztował bardzo dużo pieniędzy "NASZYCH" a te drzewa na samym wjeździe prezentowały część Kobylanki. Nawet sklep "POD LIPĄ"
Czy ta jedna lipa to odpowiednie miejsce na parking ?? Nie ma miejsca dla samochodów klientów sklepu ??

Komu, czemu zagrażały Drzewa które rosły od X lat a zostały ścięte w 10 minut !!!

Dzień dobry!
Lipa "Wieniec Zgody" nie została usunięta. Również z pl. Zgody nie usunięto żadnych drzew. Domyślam się jednak, że ma Pan na myśli drzewa wycięte przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczec. z pasa drogowego drogi powiatowej na odcinku ul. B. Chrobrego w Kobylance. Fakt ten został poprzedzony długotrwałą procedurą, w trakcie której proces zmierzający do usankcjonowania prawnego zamiaru usunięcia wspomnianych drzew, był dwukrotnie weryfikowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, który w tym zakresie jest bardzo skrupulatny i szczegółowy.
Wspomniana procedura rozpoczęła się od złożenia do tut. organu przez ZDP w Stargardzie Szczec. wniosku o pozbawienie dwóch lip statusu pomnika przyrody (trzecia z usuniętych lip nie posiadała takowego statusu). Po przeprowadzeniu oględzin drzew został sporządzony projekt uchwały Rady Gminy Kobylanka, który uzyskał pozytywną opinię RDOŚ (postanowienie WOPN-OG.623.16.2014.AW z dn. 6 czerwca 2014 r.). Skutkowało to podjęciem przez Radę Gminy Kobylanka w dn. 26 czerwca 2014 r. uchwały nr XLV/269/14 w sprawie zniesienia pomnika przyrody, co z kolei pozwoliło ZDP w Stargardzie Szczec. na złożenie do tut. organu wniosku o wydanie zgody na usunięcie drzew. Przeprowadzone kolejne oględziny spowodowały przesłanie do RDOŚ w Szczecinie protokołu z tej czynności oraz projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew (projekty decyzji w sprawie usuwania drzew z pasów drogowych dróg publicznych - podobnie jak uchwały rad gmin w sprawie ustanowienia lub zniesienia form ochrony przyrody - wymagają uzgodnień odpowiednich terenowo RDOŚ). W dn. 21 listopada 2014 r. RDOŚ postanowieniem WOPN-GR.660.600.2014.AS zaopiniował pozytywnie usunięcie przedmiotowych trzech lip. To z kolei pozwoliło w dn. 5 grudnia 2014 r. tut. organowi na wydanie zezwolenia OŚ.6131.101.2014.ML, na podstawie którego doszło do czynności, które tak bardzo Pana zbulwersowały.
Chciałbym podkreślić trzy fakty:
- wniosek ZDP został złożony w związku z licznymi - systematycznie ponawianymi - żądaniami mieszkańców i właścicieli posesji sąsiadujących z usuniętymi drzewami,
- decyzję w tej sprawie wydał tut. organ (piszę o tym, ponieważ nie chciałbym, żeby przytaczane przeze mnie fakty uzyskania pozytywnych opinii RDOŚ, skutkowały podjęciem przez Pana wniosku, że próbuję odpowiedzialnością za usunięcie drzew obarczyć organ opiniujący),
- usunięte drzewa były chore, ich usytuowanie, rozmiary i stan zdrowotny stwarzały zagrożenie dla osób i mienia oraz ruchu drogowego (załączam zdjęcia pni).
Korzystając z okazji chciałby zachęcić Pana do kontaktu osobistego z moją osobą w ramach wykonywania przeze mnie swoich obowiązków urzędowych, w tym m. in. w zakresie ochrony środowiska, przyrody i zwierząt.

Marcin Lewicki
inspektor Urzędu Gminy w Kobylance
ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Odpowiedz
#3
Panu Marcinowi Lewickiemu
dziękuję za rzeczową odpowiedź.
btw
histeryczne posty np usera Mariusz123 nie służa merytorycznym dyskusjom.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości