Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Szkoła w Reptowie
#1
Przez 5 lat kadencji na stanowisku, dyrektorka szkoły w Reptowie nie umiała, bądź nie chciała współpracować z rodzicami. Teraz po spotkaniu rodziców z wójtem, dyrektorka wzywa na dywanik rodziców, którzy się odzywali i wręcz krzyczy na nich.
To może brak umiejętności komunikacji dyrektorki z ludźmi sprawił, że jest teraz zdziwiona, że rodzice powiedzieli na spotkaniu z wójtem co im się nie podoba w szkole?
Ale jest efekt zebrania rodziców z wójtem. W końcu po 2 latach w klasie V polonistka zrobiła pierwsze dyktando! Poziom języka polskiego w klasie V się podniósł! Uczniowie za rok dobrze napiszą test szóstoklasisty i będzie to zasługa "pracowitej" polonistki uczącej obecnie w klasie V.
Na zewnątrz wszystko gra, tylko w środku coś nie tak. Uczniowie nie chcą tu przychodzić do gimnazjum, a nawet odeszło w tamtym roku dwóch uzdolnionych uczniów (z gimnazjum i ze szkoły podstawowej). Dyrekcja nie stworzyła odpowiedniej oferty dla uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Są zajęcia z projektów narzuconych z góry, które finansuje Unia Europejska również i innym szkołom. Na zajęcia spełniające potrzeby uczniów ZSP Reptowo nie znalazły się pieniądze, ponieważ dyrekcja musiała pokryć koszty byłego najemcy stołówki.
Dyrektorka nie radzi sobie na tym stanowisku. Objęła metodę krzyków i zastraszania, ale to nie jest droga do współpracy.
Odpowiedz
#2
(24-05-2015, 22:50 )reptowianin napisał(a): Przez 5 lat kadencji na stanowisku, dyrektorka szkoły w Reptowie nie umiała, bądź nie chciała współpracować z rodzicami. Teraz po spotkaniu rodziców z wójtem, dyrektorka wzywa na dywanik rodziców, którzy się odzywali i wręcz krzyczy na nich.
To może brak umiejętności komunikacji dyrektorki z ludźmi sprawił, że jest teraz zdziwiona, że rodzice powiedzieli na spotkaniu z wójtem co im się nie podoba w szkole?
Ale jest efekt zebrania rodziców z wójtem. W końcu po 2 latach w klasie V polonistka zrobiła pierwsze dyktando! Poziom języka polskiego w klasie V się podniósł! Uczniowie za rok dobrze napiszą test szóstoklasisty i będzie to zasługa "pracowitej" polonistki uczącej obecnie w klasie V.
Na zewnątrz wszystko gra, tylko w środku coś nie tak. Uczniowie nie chcą tu przychodzić do gimnazjum, a nawet odeszło w tamtym roku dwóch uzdolnionych uczniów (z gimnazjum i ze szkoły podstawowej). Dyrekcja nie stworzyła odpowiedniej oferty dla uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Są zajęcia z projektów narzuconych z góry, które finansuje Unia Europejska również i innym szkołom. Na zajęcia spełniające potrzeby uczniów ZSP Reptowo nie znalazły się pieniądze, ponieważ dyrekcja musiała pokryć koszty byłego najemcy stołówki.
Dyrektorka nie radzi sobie na tym stanowisku. Objęła metodę krzyków i zastraszania, ale to nie jest droga do współpracy.

Moje dziecko kończyło gimnazjum w Reptowie. Przeprowadziliśmy się tutaj w chwili kiedy obecna Pani dyrektor obejmowała urząd, dlatego też nie znaliśmy anie jej poprzedniczki, ani też powodów jej odwołania. Jako rodzic dziecka z problemami byłem częstym gościem w szkole. W tym czasie była zatrudniona Pani psycholog, którą niestety zwolniono co uważam za największy błąd władz (trudno mi określić czyja to była decyzja), ponieważ to głównie dzięki tej osobie moje dziecko poradziło sobie w tym trudnym okresie. Wracając do Pani dyrektor - osobiście nie mogę powiedzieć złego słowa o niej ponieważ przez cały okres gimnazjum mieliśmy z nią bardzo dobry kontakt, współpracowała zarówno z nami jak i z naszym dzieckiem. Potrafiła zareagować kiedy widziała, że któryś z nauczycieli stosuje mobbing wobec ucznia (a była taka sytuacja), a jako nauczyciel była bardzo wymagająca i sprawiedliwa w ocenianiu.
Przez cały ten czas kiedy mieliśmy kontakt z tą szkołą słychać było od rodziców porównania z poprzednią dyrekcją, oraz słowa krytyki pod adresem nowej. Dodatkowo była Pani dyrektor pracowała w tej szkole. Tak sobie myślę, że jest to mało komfortowa sytuacja dla nowej Dyrekcji. Każdy z nas niech spróbuje się postawić w takiej sytuacji i zastanowi się ile byłby w stanie osiągnąć....
Odpowiedz
#3
Exclamation 
"Objęła metodę krzyków i zastraszania"...
Jestem uczniem tej szkoły i nie zauważyłem aby dyrektorka mnie albo innych moich kolegów zastraszała.
Zawsze kiedy coś się między uczniami dzieje złego nasza dyrektorka potrafi odpowiednio zareagować.
Prezes Młodzieżowego Stowarzyszenia "Teengration"
Odpowiedz
#4
Za kilka dni nowy rok szkolny, ale na temat kto będzie dyrektorem szkoły w Reptowie nic nie wiadomo. Wiadomo że konkurs się odbył, bo wójt swoim zarządzeniem go zatwierdził ale nie ma na BIP ani na stronie szkoły w Reptowie żadnej informacji na ten temat. Wieść gminna niesie, że jednak będzie to mąż organistki z reptowskiego kościoła. Inna wieść niesie że ten pan nie ma wystarczających kwalifikacji żeby być dyrektorem zespołu szkół i będzie jego menadżerem. Ale będzie w związku z tym potrzeba zatrudnienia dodatkowo wicedyrektora szkoły do spraw dydaktycznych ( cokolwiek to znaczy) bo taki jest wymóg. Liczba dzieci w szkole w Reptowie zmniejsza się z roku na rok ale za to zwiększy się liczba dyrektorów. Może to jest ekonomiczne, ale pod warunkiem że mamy na myśli ekonomię socjalizmu.
Mam nadzieję, że nauka gry na kościelnych organach nie będzie obowiązkowa????
Odpowiedz
#5
I doszło do pojednania między Wójtem a Plebanem ! Pogadali sobie na uboczu, za plecami wszystkich i wsadzili swojego człowieka na "dyrektora, menadżera" szkoły w Reptowie mimo, że miał najgorsze kwalifikacje ze wszystkich startujących, że nie ma wymagających lat stażu na stanowisku kierowniczym - dyrektorskim ale dyrektorem fundacji kościelnej przez 10 dni był do chwili konkursu. Wystarczyło i żona wyśpiewała i wygrała na "organach". Teraz swój człowiek (wójta) będzie jako zastępca dyrektora szkoły. Wszystkie jaskółki już ćwierkają kto ! A nowy Pan dyrektor - menadżer lansuje się na wszystkich uroczystościach gminnych przy poparciu plebana i wójta. "Gdzie wójt nie mógł tam posłał plebana i sprawa załatwiona, bo kto sprzeciwi się księdzu ??" Szkoda, że dobrzy ludzie z pomysłem i z pasją zostają usunięci zajmowanych stanowisk, nie liczy się dobro dzieci, rodziców, mieszkańców tylko WŁADZA, WŁADZA, WŁADZA i pokazać kto tu rządzi !!!
Odpowiedz
#6
Cieszę się, że moja interwencja z 27 sierpnia spowodowała, że już następnego dnia rano ukazało się „Zarządzenie nr 109/2015 wójta Gminy Kobylanka w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie”. Tylko panie wójcie , o co chodzi w tym pana zarządzeniu??? Bo zarządzenie dotyczy powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora, a w § 1 tego zrządzenia powierza pan pełnienie funkcji dyrektora. Na mój chłopski rozum „pełnienie obowiązków” a „pełnienie funkcji” to dwie różne rzeczy.
Podstawa prawna powyższego pakiego zarządzenia dotyczy powierzenia stanowiska dyrektora ( o powierzaniu obowiązków dyrektora szkoły rozstrzyga art. 36a ust. 5 Ustawy o systemie oświaty). Tak więc panie wójcie kolejne pańskie zarządzenie do poprawki. Przytoczę jeszcze zapis art.36 ust. 1 „ Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora”. Pana kandydat nie spełnia tych wymogów.
Podkreślić chcę także, że wynikający z art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych wymóg, aby nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, był otwarty i konkurencyjny (a więc następował w trybie konkursowym), ma na celu zagwarantowanie, aby osoba piastująca wysokie stanowiska w administracji samorządowej dawała rękojmię prawidłowego wykonywania zadań w zakresie kierowania powierzoną jej placówką.
Nie znam nowego pana dyrektora i nie wypowiadam się na temat jego osoby, ale sposób obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły w Reptowie jakością nie odbiegoa od tego sprzed 5 lat. Biorąc pod uwagę, że poprzedni konkurs został przez pana i pana ludzi totalnie skrytykowany, to teraz można powiedzieć, że daliście ciała na całej linii.
Odpowiedz
#7
Ad rem... 

To prawda, że tekst Zarządzenia Nr 109/2015 sformułowany jest "nieco przewrotnie". Idealnym rozwiązaniem byłoby trzymanie się formuły ustawowej i "powierzenie stanowiska dyrektora" (art. 36a ust. 1 UoSO) zarówno w tytule zarządzenia, jak i w jego treści. Dziwne też jest (z punktu widzenia przyjętego w doktrynie) powierzenie stanowiska na okres krótszy niż 5 lat. Ustawa dopuszcza tego rodzaju wyjątek, ale tylko w przypadkach uzasadnionych (art. 36a ust. 13 UoSO)

Co do obowiązującego prawa: 
Rzeczywiście art. 36 ust. 1 UoSO brzmi: 
"Art. 36. 1. Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora". 
Ale już ustęp 2. tegoż artykułu podpowiada: 
"2. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny". 
A ustęp 2a stawia ograniczenie: 
"2a. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce".

Trzeba tu zaznaczyć ważną kwestię. O ile dyrektor szkoły z chwilą powierzenia mu stanowiska (powierzenia tylko na podstawie art. 36 ust. 2 UoSO) staje się, w rozumieniu prawa, pracownikiem samorządowym  i zatrudniany jest na podstawie KP (zatrudniany jest w szkole, nie w urzędzie!!), to sam konkurs albo pozakonkursowe powierzenie stanowiska dyrektora odbywa się na podstawie UoSO albowiem ustawa ta, wraz z aktami wykonawczymi, kompleksowo opisuje te działania, i co więcej, nie odsyła w tym zakresie do UoPS. 

Wymagania formalne dla osoby, której powierzono stanowisko dyrektora na podst. art. 36 ust. 2 UoSO: 
Mówi o tym § 5 rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 w sprawie (...) (Dz.U. 2009 Nr 184 poz. 1436 z późn. zmianami). I tak: 

"§ 5. 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ˝e wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9." 

No to co jest w § 1 pkt. 2, 5, 7 i 9?? Ano to: 

"2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zmian.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmian.)."
Odpowiedz
#8
(31-08-2015, 18:17 )Alien napisał(a): To prawda, że tekst Zarządzenia Nr 109/2015 sformułowany jest "nieco przewrotnie".
Niezły eufemizm Big Grin
Ja bym powiedziała, że raczej lekceważąco i w rezultacie - niezgodnie z prawem. Różnica między powierzeniem stanowiska a pełnieniem obowiązków jest mniej więcej taka jak między drogą asfaltową a drogą z destruktu asfaltowego Big Grin
Kiedy pisałam w naszej gazecie artykuł o konkursie na dyrektora szkół w Reptowie, nawet przez myśl mi nie przeszło, że pan Dubojski jest tylko nauczycielem kontraktowym i nie ma kwalifikacji do pełnienia nadzoru pedagogicznego. Nigdy bowiem nie słyszałam o takim przypadku, żeby osoba bez tych kwalifikacji przystąpiła do konkursu na dyrektora szkoły. Bo przecież wiadomo, że to jest niezwykle ważne kryterium, a już zwłaszcza w szkole, gdzie nie ma wicedyrektora!
Ciekawa jestem, co na temat kandydata odpowiedziało (odpowie?) kuratorium. Art. 36 ust.2 UoSO (Alien go cytuje wyżej) mówi, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny musi wydać opinię na temat kandydata wskazanego przez wójta.
Interesujące jest również spełnianie (?) przez pana Dubojskiego kryteriów wskazanych w przytoczonym przez Aliena rozporządzeniu - moją uwagę przyciągają szczególnie studia lub chociaż kurs zarządzania oświatą, a także dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym...
Odpowiedz
#9
Pani Julito... No jestem dopiero "Junior Member", więc wolno mi mniej... ;-) 

A poważnie. Teksty w tytule zarządzenia i w jego treści nie dość, że są ze sobą, z prawnego punktu widzenia, sprzeczne, to jeszcze mogłyby być uzasadnioną podstawą do zaskarżenia tego zarządzenia. 
Słusznie Pani zauważa, że "pełnienie obowiązków", to coś zupełnie innego niż pełnienie funkcji na powierzonym stanowisku. 

UoSO pełnienie obowiązków dopuszcza w przypadku:

UoSO art. 36a ust. 5
"5. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy." 

Co do opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratora Oświaty), to opinia ta winna być wydana przed decyzją o powierzeniu stanowiska: 

UoSO art. 36 ust. 2
"2. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny". (podkreślenie własne)
Odpowiedz
#10
Przedstawiam z Urzędu opinię Radcy Prawnego w sprawie powyższego zarządzenia.
Znajduje się pod tym linkiem - http://kobylanka.pl/userupload/st.jpg
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości