Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PODATKI 2017
#1
Wprowadzone w 2003 roku janosikowe jest obowiązkową wpłatą do budżetu państwa o charakterze wyrównawczym, a płacą ją jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu), których dochody są wyższe niż wskaźniki określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 poz. 1966).
Tak więc samorządy, których przychody z podatków są wyższe niż średni dochód samorządów w Polsce, wpłacają na rzecz innych jednostek opłatę, której wysokość zależy od osiąganych wpływów (im bogatszy samorząd, tym suma jest wyższa). W praktyce obowiązek ten obejmuje gminy, w których dochody podatkowe są większe niż 150 procent średniej dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, a powiaty i województwa obowiązuje próg 110 procent.
Dokładana wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Janosikowe wpłacane jest do budżetu państwa i następnie przekazywane w formie subwencji biedniejszym samorządom.
Jak wygląda ta sprawa obecnie w gminie Kobylanka która jeszcze pięć lat temu odprowadzała około 120.000 zł janosikowego.
Tym tematem pragnę zainteresować Radę Gminy która w dniu 24.11.2016 roku będzie ustalała wysokość stawek podatkowych na 2017 rok. W zestawieniu z gminami z naszego rejonu mamy jedne z najwyższych stawek podatkowych szczególnie tych które płaci przeciętny mieszkaniec. Po przeprowadzeniu weryfikacji gruntów podatki niektórym mieszkańcom wzrosną o 100 % - 150%. Wysokie stawki podatkowe uderzają przedewszystkim w mieszkańców i właścicieli działek oraz budynków po gospodarstwach rolnych. Często budynki gospodarcze mają duże powierzchnie, które nie są wykorzystywane, a wysokie stawki powodują bardzo wysokie podatki. Tak samo przedstawia się sprawa działek od których podatek po ich weryfikacji wzrósł dwudziestokrotnie. Co na to wszystko Rada Gminy.
Zestawienie stawek podatkowych od gruntów pozostałych, budynków pozostałych, budynków mieszkalnych.
GMINA KOBYLANKA
Grunty pozostałe…………………………….0,47 zł/m2
Budynki pozostałe……………………………7,46 zł/m2
Budynki mieszkalne…………………………0,75 zł/m2
GMINA STARGARD
Grunty pozostałe…………………………….0,19 zł/m2
Budynki pozostałe……………………………3,97 zł/m2
Budynki mieszkalne…………………………0,66 zł/m2
GMINA DOBRZANY
Grunty pozostałe…………………………….0,20 zł/m2
Budynki pozostałe……………………………4,80 zł/m2
Budynki mieszkalne…………………………0,55 zł/m2
GMINA STARE CZARNOWO
Grunty pozostałe…………………………….0,37 zł/m2
Budynki pozostałe……………………………5,26 zł/m2
Budynki mieszkalne…………………………0,70 zł/m2
GMINA GRYFINO
Grunty pozostałe…………………………….0,32 zł/m2
Budynki pozostałe……………………………3,60 zł/m2
Budynki mieszkalne…………………………0,71 zł/m2
GMINA MASZEWO
Grunty pozostałe…………………………….0,38 zł/m2
Budynki pozostałe……………………………1,40 zł/m2
Budynki mieszkalne…………………………0,70 zł/m2
Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 11 lipca 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 680) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. spadły o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015. Wynika z tego, że ww. stawki maksymalne spadną w 2017 w niewielkim stopniu w porównaniu do 2016 roku. Choć z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wysokość niektórych stawek maksymalnych nie ulegnie zmianie w porównaniu do obowiązujących w 2016 roku.
Warto zaznaczyć, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale. Co istotne, faktyczne stawki określone przez gminę nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów.
Podatek od nieruchomości w 2017 r. – stawki maksymalne
1. Od gruntów:
a. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Z mojej analizy wyraźnie widać iż mamy jedne z najwyższych stawek podatku od nieruchomości, praktycznie maxymalne określone przez MF.
W moim przypadku wzrost podatku od nieruchomości wynosi ponad 100%.
ROK 2016 …………………………..822 zł / w tym 746 zł od budynków pozostałych/
/ w tym 92 zł od gruntów pozostałych/
ROK 2017…………………………..1712 zł / w tym 928 zł od gruntów pozostałych/
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości