Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zebrania sołeckie
#1
Zebrałam dla Was opis zebrań sołeckich z profilu facebookowego ADasię. Specjalnie. Ponieważ uważam, że zebrane wszystkie opisy protokołów razem pokażą Państwu cały obraz sołectw w naszej gminie. Jak czytelnie wyglądają w ten sposób różnice w działaniach w poszczególnych sołectwach. Jak przekłada się to także na aktywność mieszkańców, na ich udział w życiu gminy. To wszystko widać jak na dłoni. Czym różni się na przykład Kobylanka czy Jęczydół od takiego Kunowa i Rekowa? Czego w jednych sołectwach brakuje, a czego w innych jest aż w nadmiarze?
Zapraszam do czytania.
To bardzo pouczające zobaczyć jak swoja wieś wygląda oczami innych i na tle całej społeczności gminy.

Bielkowo 
Ponieważ na naszym BIPie pojawiły się protokoły z zebrań sołeckich w 2017 roku, będziemy sukcesywnie pisać, na co nasze wsie w Gminie Kobylanka przeznaczają środki z funduszy sołeckich oraz o czym na zebraniach wiejskich we wsiach rozmawiano. Na początek Bielkowo, żeby było alfabetycznie i nikt nie miał pretensji, że jakąś wieś potraktowaliśmy priorytetowo.
Na 221 uprawnionych do głosowania mieszkańców pojawiło się tylko 21, co stanowi prawie 10% ogółu mieszkańców i w porównaniu do Kobylanki jest % iście zawrotnym, jeśli chodzi o aktywność mieszkańców w zebraniach sołeckich. Miejmy też na uwadze to, iż Bielkowo to społeczność zwarta i w większości składająca się z tzw. "starych mieszkańców".
W Bielkowie fundusz sołecki na rok 2018 wynosi 20 630,42 złote, które podzielono na działania:
- środki na utrzymanie majątku komunalnego niezbędne do utrzymania terenu przy świetlicy, czyli na paliwo, żyłkę do kosiarki i jej ewentualne naprawy i inne bytowe sprawy - 2 000 zł
- wydatki i nakłady na majątek komunalny - poprawa akustyki sali świetlicy, modernizacja ogrzewania, remont świetlicy -16 630,42 zł
- kultura, promocja, turystyka i rekreacja - czyli organizacja odpustu św Anny - 2 000 zł
Poza tymi środkami, zgromadzenie wiejskie przeniosło kwotę z funduszu sołeckiego z roku 2017 przeznaczoną na remont placu zabaw na modernizację świetlicy w wysokości 11889,68 zł. Jak widzimy więc Bielkowianie dość mają czekania aż Urząd Gminy im pomoże w remoncie świetlicy i sami się zabierają za modernizację tej wiejskiej sali. Jak wynika z załączonego protokołu decyzje podejmowano jednogłośnie.
O toczących się dyskusjach na zebraniu poinformowano lakonicznie bez przytaczania argumentów i zgłaszanych wniosków, a my wnioskujemy by protokolantka następny raz się poprawiła, gdyż wpis w jednym zdaniu nic nie wnosi, jakie stanowisko wobec tych ważnych spraw bytowych dla sołectwa Bielkowo podejmowali jego mieszkańcy i co na ich pytania odpowiedział Wójt Kobylanki. Wiemy tylko że Bielkowianie rozmawiali o rowie melioracyjnym, drodze, oświetleniach i przewidywanych inwestycjach na terenie sołectwa.
https://www.facebook.com/permalink.php?s...5350743662

Cisewo 

Dziś sprawozdań sołeckich dzień drugi. Zaszczyt więc dla nas dziś analizować sprawozdanie Sołectwa Cisewo. 
Zgromadzenie wiejskie mieszkańców tego sołectwa zebrało się już 30-08-2017 roku, ale my nic o tym nie wiedzieliśmy, bo nie przypominamy sobie by gminna strona o tym informowała. Z dokumentów umieszczonych w zakładce „Cisewo”, wynika, że uprawnionych do głosowania jest tam 129 osób, a na zebranie pofatygowało się 20 mieszkańców. To i tak w porównaniu z Kobylanką rekord, gdyż wskaźnik uczestnictwa dla Cisewa wynosi w tym przypadku aż 15% uprawnionych do głosowania. 
Fundusz sołecki Sołectwa Cisewo i Wielichówko na rok 2018 to 14 809,39 zł i został on rozdysponowany odpowiednio na cele:
- utrzymanie majątku komunalnego i ochrona środowiska – w tym punkcie sołectwo widzi pilną potrzebę kupna nowej kosiareczki oraz materiałów eksploatacyjnych do niej, będą też wiejskie upiększenia w postaci nasadzeń kwiatków w odpowiedniej ziemi w betonowych donicach w kwocie 5009,39 zł
- wydatki i nakłady na majątek komunalny – sołectwo stawia na integrację mieszkańców Ciesewa i Wielichówka, i jako że sołectwo to nie ma niestety własnej świetlicy, zamierza zakupić namiot 6x12 m i ławki do niego, by w czasie letnim urządzać u siebie integracyjne spotkania. Planuje także zamontować ławki na place zabaw w Cisewie i Wielichówku – koszt ogólny tego przedsięwzięcia 7200,00 zł
- kultura, promocja, rekreacja i turystyka – w tym dziale wydatkowano fundusze na organizację imprez integracyjnych oraz sołectwo planuje jakąś małą wycieczkę w bliżej jeszcze nieznanym kierunku – przeznaczono na ten cel 2000,00 zł.
Decyzję na zebraniu wiejskim zapadały, jak czytamy jednogłośnie i zdaje się hurtem, gdyż jak dobrze zrozumieliśmy Pani Sołtys Grabowska plan podziału funduszu miała już chyba wcześniej ustalony i obgadany z mieszkańcami.
Z wiadomości wiejskich i problemów bytowych mieszkańców dowiedzieliśmy się, że nie ma lampy przy posesji numer 5 w Wielichówku i że Wójt to oceni. Nie wiemy jak to ocenił, gdyż w planowanych inwestycjach oświetleniowych jest tylko w Wielichówku plac zabaw. Czy to ten punkt Drodzy Czytelnicy, bo numeracji domów w tej naszej odległej miejscowości za dobrze nie znamy? Mieszkańcy skarżyli się też, że samochody powyżej 3,5 tony rujnują im drogę na którą tak długo czekali, a Wójt odpowiedział, że za 2-3 miesiące będzie tam nowa organizacja ruchu. To chyba gdzieś teraz prawda? A także Wójt powiedział, że zajmie się popękanymi przepustami pod drogami oraz że w 2018 roku wybudowana zostanie upragniona przez Cisewian droga przez lasek aż do Zieleniewa. Nie zabrakło także pytania o podatki, czyli o ich obniżenie. Mieszkaniec pytał, czy Wójt zamierza obniżyć podatek za budynki gospodarcze, na co padła odpowiedź że nie, bo będzie miał zabraną subwencję oraz że pomoc będzie udzielana przez GOPS. Tu bardzo prosimy Drogich Czytelników by nam wytłumaczyli, o co chodzi z tą subwencją, bo my bidoki jak zwykle nic nie rozumiemy.
Jutro analizować będziemy subiektywnie Jęczydół.
https://www.facebook.com/permalink.php?s...5350743662

Jęczydół 
Donosimy Drodzy Czytelnicy, że dziś omawiać będziemy sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Sołectwie Jęczydół. Z wielką przyjemnością przeglądaliśmy ten protokół, bowiem pierwszy raz przeczytaliśmy, że mieszkańcy wnoszą o więcej zebrań wiejskich na których chcą wspólnie dyskutować o przyszłości swojej wsi. Są przeciwni temu, żeby za nich, co we wsi będzie robione podejmowała samodzielnie Sołtys i Wójt i ogólnie żądają, by liczono się z ich opinią przy wyborze działań i inwestycji w sołectwie. Wielkie brawo mieszkańcy Jęczydołu! Oby tak dalej!
Zebranie wiejskie w Jęczydole odbyło się 05-09-2017 roku i o tym wydarzeniu także nie informowała gminna strona, zdaje się w celu podniesienia frekwencji. Jak widzimy jednak mieszkańcy sprawnie się sami zorganizowali i powiadomili i na zebranie przyszło 46 osób na 143 osoby uprawnione do głosowania, co stanowi chyba gminny rekord aktywności zebraniowej, bo aż 32%. Tym samym sołectwo Jęczydół na zebraniu chyba jako jedyne miało kworum i zebranie rozpoczęło się bez opóźnień. 
Budżet sołecki w Jęczydole na rok 2018 wynosi 18 361,93 zł. Z roku 2017 sołectwu do wykorzystania pozostało jeszcze 131107,04 zł, z czego 10 496 zł przeniesiono mocą uchwały zebrania sołeckiego do innych działów, a pozostała kwota zostanie zagospodarowana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Główna część tej kwoty 8796 zł miała zostać przeznaczona na zagospodarowanie boiska, ale z powodu tego, że w Jęczydole powstać ma Orlik w ogóle z tej kwoty nic nie wydano. Tu rozpoczęła się dyskusja o Orliku. Mieszkańcy byli oburzeni faktem, że nikt ich nawet nie zapytał czy tego Orlika chcą, czy ktoś pytał mieszkańców tych co mieszkają przy tym boisku, kto to będzie finansował i kto sprzątał, a Wójt, że Orlik powstanie w 2018 roku, w gminie jest zapisanych do wykonania 6 Orlików. Na co Pani Sołtys powiedziała, że to nie Orlik tylko boisko wielofunkcyjne, bo we wsi jest dużo dzieci i tu wyliczyła ile. A każdy jak chce, to może do Gminy złożyć własny wniosek, a Orlik to jej wniosek i ona sama go wywalczyła, a sprzątać będzie ona. My bardzo chętnie zobaczymy Panią Sołtys Jęczydołu z grabkami, skoro obiecała. Tym temat Orlika zakończono.
Mieszkańcy dyskutowali nad podziałem pozostałej do zagospodarowania kwoty z funduszu za rok 2017. Pani Sołtys proponowała, by wykorzystać pieniądze głównie na dział 3, czyli wydatki na kulturę i integrację mieszkańców i dofinansowanie do Mikołajek dla dzieci. Mieszkańcy na to się jednak nie zgodzili i ustalili większością głosów, że kwota z przeniesienia funduszy, czyli 10496 zł zostanie podzielona po równo 50/50 na wyjazdy integracyjne i doposażenie boiska w elementy dla dzieci i dorosłych. Tu także rozgorzała dyskusja wśród mieszkańców, a kto na te wyjazdy integracyjne będzie jeździł i kto będzie o tym decydował, na co Pani Sołtys odpowiedziała, że będzie kolejność zgłoszeń, na co mieszkańcy zgłosili, że jechać powinni w pierwszej kolejności ci, co ich nie stać, albo zarządzić losowanie.
Następnie podano pod głosowanie propozycję podziału funduszu sołeckiego na 2018 rok. Wygrała większością 25 do 14 propozycja mieszkańców. Różnica w propozycji podziału funduszu polegała na ilości pieniędzy na wydatki na cele inwestycyjne i kulturalne. Mieszkańcy woleli, by wydano więcej na inwestycje niż na integrację. Tak więc fundusz sołecki w Jęczydole podzielono:
- utrzymanie i estetyka wsi – 2 000 zł
- wydatki na inwestycje – 10 361, 63 zł
- kultura, integracja i turystyka – 6 000 zł
Na tym zebraniu wiejskim toczono bardzo ciekawe dyskusje na przykład o plaży. Okazuje się, że mieszkańcy wyrażają chęć posiadania plaży, jednakże wieś nie ma żadnego gminnego terenu, który mogłaby na plażę przeznaczyć. Mieszkańcy zgłaszali uwagi, że jest tam jeden teren, prawdopodobnie leśnictwa i można by uzgodnić z leśnictwem by zrobić tam plażę taką jak ma na przykład Żelewo. Pani Sołtys jest jednak bardzo przeciwna powstaniu jakiejkolwiek plaży, ona plaży nie lubi, nie lubi wody, zrobienie plaży to duży nakład środków, będą przyjeżdżać tam ludzie spoza wsi i śmiecić, a ona tam sprzątać nie będzie. Nie, no Drodzy Mieszkańcy Jęczydołu, to że Pani Sołtys nie lubi wody, to znaczy, że Wasze dzieci nie mają się kąpać w Miedwiu tylko drałować przez las ze dwa kilometry na plażę w Morzyczynie albo drogą bez chodnika jak Wy macie wodę pod nosem? Ale jaja! Czy Wy się tam zebrać nie możecie i plaży sobie zrobić?
Następna dyskusja była o drodze i o chodniku, które zgłaszane były już rok temu na zebraniu i poruszane przez radną na posiedzeniach. Wójt Kobylanki podał taką informację, że droga wraz z chodnikami ma być wybudowana w ciągu 3 lat, na razie ma być projektowana kanalizacja deszczowa, potem projekt na drogę, droga z chodnikiem ma być na długości całej wsi od tablicy do ostatnich zabudowań ulicy Zacisznej. 
Długa dyskusja toczyła się także na temat strzelnicy w Jęczydole. Nie będziemy jej całej przytaczać, możecie sami Drodzy Czytelnicy ją przeczytać, ale na koniec tej dyskusji mieszkańcy wnieśli stanowisko na piśmie sprzeciwiające się strzelnicy, przegłosowane większością głosów i stanowi ono załącznik do protokołu zebrania.
Chcielibyśmy również Drogim Czytelnikom donieść, że w aktualnym wydaniu Czasu Kobylanki jest na całą stronę przedstawiona sylwetka Pani Sołtys Jęczydołu, a w niej dowiedzieliśmy się na przykład, że wszystkie granty ze Społecznika to Pani Sołtys wniosła, tylko podpisała się jako Parafia w Kobylance. Wiemy też, że w Jęczydole organizowany jest wyjazd do Tropical Island 19 listopada 2017 roku i zastanawiamy się, jak to mieszkańcy zrobili i czyj jest to pomysł, bo przecież Pani Sołtys nie lubi wody. To znaczy, że nie pojedzie? Szkoda żeby miejsce się przecież marnowało, skoro Pani Sołtys z wodnych atrakcji korzystać nie będzie, bo nie lubi!
https://www.facebook.com/permalink.php?s...5350743662

Kunowo
Kontynuując nasze raportowanie o zebraniach sołeckich w Gminie Kobylanka, dziś zaszczyt przypada nam subiektywnie analizować ustalenia zebraniowe sołectwa Kunowo.
Przyznamy się, że wiadomości z Kunowa, które do nas docierają są skąpe. Najwięcej wiemy o tym, co się dzieje w szkole w Kunowie, natomiast w sołectwie mniej. Główny postulat mieszkańców Kunowa, który do nas dociera to ta dziurawa jak ser droga. Pech chciał, że to droga powiatowa i na jej remont to Kunowianie czekać muszą, aż Powiat Stargard łaskę swą wyrazi do remontu.
Zebranie wiejskie w Kunowie odbyło się 20-09-2017 roku, na zebranie przybyło 21 mieszkańców. Nie wiemy ilu jest uprawnionych do głosowania mieszkańców, bo sołtysowi zapomniało się ich podać do protokołu.
Na zebraniu przeniesiono środki z roku 2017 w kwocie 16 557,81 zł z innych działów i całość przeznaczono na zakup wiat na placu dożynkowym, które zastąpić mają namioty, bo te się zniszczyły.
Fundusz sołecki za 2018 rok wynoszący dla Kunowa 25 295,80 zł mieszkańcy podzielili na poszczególne działy:
- dział I – utrzymanie majątku komunalnego i ochrona środowiska – pieniądze przeznaczono głównie na paliwo, żyłkę do kosiarki, worki na śmieci itp. – w kwocie 1 500,00 zł
- dział II - wydatki i nakłady na majątek komunalny – środki wydatkowano na naprawę muru kościelnego, wiaty koło świetlicy na placu dożynkowym i zakup sprzętu dla OSP – w kwocie 18 295,80 zł, 
- dział III – kultura, promocja, turystyka i rekreacja – środki przeznaczono na Dzień Dziecka, majówkę, które ma organizować OSP, dożynki z msza odpustową i inne imprezy integracyjne – w kwocie 5500,00 zł
Po przeczytaniu sprawozdania z zebrania wiejskiego w Kunowie my wnioskujemy niniejszym, by protokolanci bardziej się postarali, bo nie wiemy czy na zebraniu był Wójt i o jakich żywotnych sprawach dyskutowali jeszcze mieszkańcy. Ogólnie bardzo lakonicznie. Bardzo prosimy zatem mieszkańców Kunowa by może spotkali się z mieszkańcami Jęczydołu, którzy wytłumaczą im jak ważny w zebraniu sołeckim jest etat protokolanta i co na przyszłość dla sołectwa może dobrze sporządzony protokół z zebrania wiejskiego przynieść.
 https://www.facebook.com/permalink.php?s...5350743662

Kobylanka 

Zgodnie z kolejnością alfabetyczną, dziś przypada nam objaśnić subiektywnie, co wydarzyło się na zebraniu sołeckim w Kobylance i na co został przeznaczony sołecki fundusz. 
Sołectwo Kobylanka zebrało się by podzielić swój fundusz w dniu 14-09-2017 roku, chociaż zebranie miało odbyć się wcześniej, jednakże zostało przełożone z tego powodu, że Wójt musiał pilnie wyjechać do Krynicy odebrać nagrodę. W porównaniu do innych sołectw ogłoszenie o zebraniu zostało zamieszczone na stronie gminnej i to dwukrotnie, pewnie z uwzględnieniem faktu, że mieszkańcy, w tym i ADasię, pierdzieć będą i wytykać Urzędowi naszemu że się zachowuje nieładnie.
Sołectwo Kobylanka liczy 1008 osób uprawnionych do głosowania, z czego w zebraniu wiejskim uczestniczyły aż 33 osoby, czyli aż 3% elektoratu, a część w trakcie jeszcze sobie poszła i do końca dotrwało już tylko 21 mieszkańców. WOW! Jesteśmy debeściaki niesłychane! Ponieważ zebrania w Kobylance bywają i ciekawe i burzliwe, na samym początku Przewodniczący przypomniał zasady savoir vivre bardzo ładnie, ale w wolnym naszym tłumaczeniu można to skrócić do : by uczestnicy nie zachowywali się jak wieśniaki ze wsi, co są wieśniakami ze wsi oraz by mówić krótko i do rzeczy, bo przecież oni nie będą na zebraniu siedzieć do północy, bo ktoś na forum publicznym życzy sobie zaistnieć i uskuteczniać sąsiedzkie kłótnie. Po tak sugestywnym rozpoczęciu zebrania skrupulatnie co do złotówki podano na co poszły środki sołeckie w 2016 i 2017, bo wiadomo ze Kobylańczycy wścibscy są i ciekawscy i będą się dopytywać i rozliczać, co tez uczyniono, gdyż kontrola społeczna musi być, mimo iż Sołtys Kobylanki to nieco denerwuje. Przyjęto również w drodze głosowania podział wolnych środków z 2017:
- dział I - utrzymanie majątku komunalnego i ochrona środowiska - wydano 2 393,76 zł, pozostało 2 506,24 zł
- dział II - wydatki i nakłady na majątek komunalny - 28 000,00 zł, z czego: wydano 0,00 zł, rezerwacja 15000 zł na wiaty, do wykorzystania 13 000,00 zł
- dział III - kultura promocja i turystyka - wydano 4 700,00 zł, do wykorzystania 4 173,00 zł 
Pozostałe do wykorzystania w 2017 roku zaplanowane już środki oraz środki z różnych działów pozostałe do wykorzystania rozdzielono na:
15 000,00 zł - (rezerwacja) - wiaty grillowe koło GOKu
1 000,00 zł Dzień Ziemniaka + 700,00 zł jeszcze dofinansowania
3 173,00 zł - Mikołajki + 1000.00 zł dofinansowania
6 000,00 zł - na zakup 36 szafek dla dzieci w szkole podstawowej w Kobylance
1 500,00 zł - dofinansowanie Zespołu Lipki na zakup ubrań
2 000,00 zł - dofinansowanie na zakup farb i materiałów budowlanych dla szkoły w Kobylance, by sala gimnastyczna w szkole nie była już taka obskurna
1 000,00 zł - utworzenie funduszu dla Sołtys na działania reprezentacyjne
300,00 zł - na zadbanie o grób ks. Głogowskiego
500,00 zł - naprawa siatek i bramek na Orliku przy szkole w Kobylance
Następnie przystąpiono do zgłaszania propozycji do podziału funduszu sołeckiego w Kobylance na 2018 rok. Z tego co zauważyliśmy, to nasza Sołtys wraz z większością Rady doskonale orientowała się ile kasy potrzebuje na dział I, czyli koszenie, sprzątanie i inne takie, i o tym nawet nie dyskutowano oraz za kluczowe działanie sołectwa widziała organizowanie Dnia Ziemniaka, Dnia Kobylanki, Mikołajek.oraz wiatki grillowe przy GOKu. Na co wydać pozostałą sporą kwotę z funduszu sołeckiego nie mieli zielonego pojęcia i czekali na propozycję mieszkańców. Nie ulega wątpliwości, że fundusz sołecki w Kobylance wynoszący 42 801,70 zł jest znaczny i można go zaplanować na działania celowe by coś zmienić w naszej wsi i zaproponować jakieś długofalowe działania. Jednakże akurat w naszym sołectwie mając do dyspozycji taka kasę dzieli się ją na co komu do głowy przyjdzie akurat na zebraniu. 
Jak więc podzielono fundusz sołecki w Kobylance? Oto zestawienie:
- dział I, czyli utrzymanie majątku komunalnego i ochrona środowiska - bez dyskusji uchwalono kwotę 5 000,00 zł
- dział II - wydatki i nakłady na majątek komunalny - 28 000,00 zł, 
10 000 zł na monitoring we wsi (bardzo ważna sprawa w Kobylance! My proponujemy, by osoby tak skutecznie postulujące za monitoringiem zaangażować w społeczne oglądanie podglądu z newralgicznych punktów we wsi, co powinno zaspokoić wszystkie potrzeby socjalne i ciekawość oglądających. Zastanawiamy się też, czy w przyszłym roku będziemy w funduszu sołeckim w Kobylance planować zakup chipów dla mieszkańców, by na bieżąco, jak w Harrym Poterze, na interaktywnej mapie mieć podgląd, gdzie i kto co robi?)
7 000, 00 zł na bramki do podciągania dla młodzieży
5 000,00 zł zakup ławek sportowych przy Orliku obok szkoły w Kobylance
6 000,00 zł ogródek jordanowski dla maluchów przy GOKu
- dział III - kultura promocja i turystyka i rekreacja - 9801,70 zł
3 000,00 zł Dzień Kobylanki
2 000,00 zł Dzień Ziemniaka
3 500,00 zł Mikołajki
1 301,70 zł - dofinansowanie Dnia Dziecka
Jak więc widać z całego podsumowania, sołectwo Kobylanka w roku 2017 i 2018 dotować będzie szkołę w Kobylance kwotą 13500,00 zł, by ich dzieci uczyły się i korzystały z udogodnień szkolnych w miarę przyzwoitych warunkach. Nie wnikamy w to, czyja to powinna być rola i kto na to środki powinien przeznaczyć, gdyż wiemy że szkoła w Kobylance niezbyt często łaski Pańskiej doświadcza. 
Z dyskusji "panelowych" na zebraniu wiejskim w Kobylance, dowiedzieliśmy się, że wiatek jeszcze nie wybudowano, gdyż przetarg był a inwestor się wycofał, druga wycena była za droga, a nasi oferenci z Kobylanki pozostawiają wiele do życzenia. My nie wiedzieliśmy wtedy o jakich oferentów chodziło, ale już się dowiedzieliśmy, i zastanawiamy się co oni ci oferenci odpowiedzą na temat sugestii jakoby pozostawiali wiele do życzenia? Ale tego stwierdzenia w protokole już nie zamieścili, my jednak naocznie byliśmy i o tym słyszeliśmy. Widzicie więc Drodzy Czytelnicy, jak ważna jest funkcja wiejskiego protokolanta i co on może w protokole umieścić, a co nie. Tym samym rozumiemy sołectwo Jęczydół, że kwestię kandydatur na protokolanta przegłosowywano na zebraniu. Wracając jednak do wiatek, to Wójt obiecał, że do wiatek się dołoży. Wiemy już jednak, że wiatek w 2017 roku już nie będzie, bowiem odbyło się następne zebranie wiejskiej na której drużyna radnej Kisielewskiej z Zielonego przegłosowała przeniesienie kasy z wiatek grillowych na wiaty przystankowe pomnażając majątek powiatu. W 2018 roku wiatek też nie będzie, bo nie ma ich uwzględnionych w funduszu sołectwa za 2018 rok, ale Wójt obiecał, że w nagrodę że wspomożemy sołecką dolą budowę przystanków na Zielonym, które kosztować mają gminę 71340,00 zł, wybuduje nam sam wypasione wiatki zaraz po nowym roku. Czekamy zatem, żeby w WPFie pojawiły się te nasze wiatki w pierwszej kolejności, skoro Wójt obiecał.
Na zebraniu padały również pytania o lampy, ale teraz już wiemy że w całej gminie będzie doświetlonych 250 punktów i każdy może na BIPie sprawdzić czy mu to pasuje. Były tez rozmowy o melioracji i o zalewaniu posesji, ale w protokole wyrażono się na ten temat lakonicznie. Jednocześnie musimy zauważyć, że w porównaniu z innymi protokołami w innych wsiach, mieszkańców podających propozycje podziału funduszu i zabierających głos podawano z imienia i nazwiska, a nie Mieszkaniec I czy Mieszkaniec II.
Tym podsumowaniem kończymy subiektywny opis zebrania sołeckiego w Kobylance. Następne będzie Kunowo.
https://www.facebook.com/permalink.php?s...5350743662

Morzyczyn
Trochę zrobiliśmy sobie przerwy w naszych analizach zebrań wiejskich. Powracamy do tematu. Dziś analizujemy sprawozdanie z zebrania sołeckiego Sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo. Zebranie bardzo ładnie poprzedzone zostało informacją na gminnej stronie, my także o nim informowaliśmy. Zebranie odbyło się 12-09-2017 roku. Na 1094 osób uprawnionych do głosowania przybyło 45 mieszkańców, co stanowi aż 4% ogółu mieszkańców. Znaczy się bardzo aktywna wieś, podobnie jak Kobylanka. Zebranie zaszczycił Wójt i było tez dwóch radnych, bo tylu zobaczyliśmy na zdjęciach zamieszczonych przez Stowarzyszenie. Z funduszu sołeckiego na rok 2017 zostało niewiele, bo 600,00 zł, która to kwotą mieszkańcy zasilili fundusz imprezowy Mikołajek. W roku 2018 fundusz sołecki Sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo wynosi 42 801,70 zł. Środki te przeznaczone zostały odpowiednio na działy:
Dział I – utrzymanie majątku i ochrona środowiska – to znaczy na kosiarki, zakup kwiatków sratków oraz umowa na sprzątanie – 7 000,00 zł
Dział II – wydatki i nakłady na majątek komunalny – bruk wokół świetlicy, ławeczki, modernizacja palcu zabaw i inne prace modernizacyjne, umowa na sprzątanie świetlicy – 31 801,70 zł
Dział III – kultura, promocja, turystyka i rekreacja – Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Złota Dynia, Złote Jajo, Mikołajki i inne - 4 000,00 zł
W protokole nie zauważyliśmy, by dyskutowano na zebraniu nad tymi propozycjami. Wynika z tego, że Pani Sołtys miała przygotowany plan podziału funduszu, a mieszkańcy go tylko przegłosowali. Z ciekawostek tego sołectwa, to zauważyliśmy, że ma ono zawarte umowy na sprzątanie placu świetlicy oraz samego obiektu. Może inne świetlice też mają, ale tego w protokole nie zawierają. Relatywnie w stosunku do innych sołectw wysoka jest kwota w dziale I – czyli utrzymanie majątku. Czyżby o wysokości tej kwoty decydowały właśnie ta umowa o sprzątanie? Z drugiej strony kwota w dziale III – czyli imprezowym, w stosunku do ilości imprez, w którym to sołectwo będzie brać udział jakaś malutka. To na imprezy będzie mniej niż po tysiaku na sztukę. Biednie jakoś.
Część dyskusyjną opanowały za to głównie pytania komunikacyjne – progi zwalniające, drogi, przejścia dla pieszych, oświetlenie. Zdaje się, że ta część bytowych spraw tak najbardziej to sołectwo interesuje. Kiedy i gdzie co będzie robione. Nad progami zwalniającymi nawet przeprowadzono głosowanie. Padały także pytania o rowy melioracyjne i konsekwencje dla osób, które rowy zasypują. Wójt odpowiedział po urzędniczemu, że są prowadzone czynności urzędnicze polegające na sprawdzaniu. Z ostatnich wydarzeń dowiedzieliśmy się także, że na zebraniu była jeszcze rozmowa o komisach, ale tego już w protokole nie napisali. Mieszkańców zadających pytania przedstawiono w protokole imiennie, a cały protokół nieco jest lakoniczny i sporządzony w punktach.
 https://www.facebook.com/permalink.php?s...5350743662

Motaniec
Drodzy Czytelnicy, przychodzi nam zaszczyt analizować niniejszym protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Motaniec. Zgromadzenie wiejskie sołectwa Motaniec zebrało się w świetlicy wiejskiej w dniu 15-09-2017 roku. W protokole nie podano ilu jest uprawnionych mieszkańców w tym sołectwie do głosowania, ale z listy obecności wynika, że obecnych było 22 osób, wśród nich odnaleźliśmy nawet nazwisko radnego z Motańca, bowiem jakoś jego obecności w protokole szczególnie nie ujęto. Ujęto za to, że zebranie wiejskie zaszczycił swoją obecnością Wójt Kobylanki. W trakcie zebrania mieszkańcy podjęli uchwałę o przeksięgowaniu środków w roku 2017 na inne cele. I tak zrezygnowano z modernizacji instalacji ciepłej wody w świetlicy i zakupu kręgów betonowych, a uwolnione środki przeznaczono na instalację pochłaniaczy w kuchni świetlicowej oraz zakup koszy na śmieci na przystankach autobusowych w sołectwie. Kwota na te wydatki przeznaczono w wysokości 4 221,04 zł.
Budżet Sołectwa Motaniec na rok 2018 wynosi 16 696,66 zł i został podzielony, również zdaje się że w jednym głosowaniu i to jednomyślnie zgodnie z sugestiami Rady Sołeckiej. W protokole nie zamieszczono dyskusji nad tym podziałem, więc domniemujemy jak wyżej. Fundusz sołectwa podzielono na:
Dział I – utrzymanie majątku komunalnego i ochrona środowiska – tu nie zamieszczono nic ciekawego, jak w każdym sołectwie były to środki zabezpieczone na koszenie i inne materiały eksploatacyjne – 1200,00 zł
Dział II – Wydatki i nakłady na majątek komunalny – Sołectwo postanowiło kupić sobie 4 zestawy piknikowe, do tego termosy i warnik, zakupić lampy ledowe do lepszego oświetlenia oraz oznakować sołectwo, czyli wykonać mapę sołectwa i tą inicjatywę Wójt Kobylanki obiecał był dofinansować sołectwu dodatkowo – 10 600,00 zł
Dział III – Kultura, promocja, turystyka i rekreacja – na imprezy integracyjne mieszkańcy przeznaczyli środki w wysokości 4 892,66 zł.
Drugą część zebrania stanowiły oczywiście zapytania do Wójta. Głównie przecież o to mieszkańcom chodzi, by osobiście władzy zadań pytania i uzyskać odpowiedzi na nurtujące sołectwo sprawy. Głównym tematem zebrania wiejskiego w Motańcu były zatem przejeżdżające przez wieś tiry. Spowodowane to zostało wybudowaną drogą łączącą Motaniec z Reptowem. Droga ta jest zarazem wielkim dobrodziejstwem dla gminy, bo umożliwia wielu mieszkańcom Niedźwiedzia i Reptowa szybką komunikację z obwodnicą, ale jednak jej walory komunikacyjne zostały także dostrzeżone przez samochody ciężarowe, które odnalazły w niej dogodny skrót nie zważając na fakt, że nośność tej drogi nie została dla nich przeznaczona. W rezultacie w Motańcu pękają domy, przestały nieść się kury, a pieski nie mogą biegać jak dawniej samopas po wsi, bo może je przejechać nadjeżdżająca z niebezpieczną i zakazaną prędkością ciężarówka. Żartujemy sobie jak zwykle, ale dla Motańca jest to kłopot znaczny. W związku z tym zgromadzenie wiejskie podjęło na zebraniu uchwałę, że ciężarówek we wsi nie chce, tylko chce by zrobiono badania natężenia ruchu. Mieszkańcy sołectwa chcieli również, by wybudowano im obwodnicę, znaczy się drogę pomocniczą i Wójt zaproponował by także podjąć w tej sprawie uchwałę. Rozmawiano na zebraniu także o linii energetycznej koło świetlicy, Wójt monitoruje, ale linia jest w gestii Enea. Ogólnie protokół z zebrania jest bardzo skrótowy.i cały w punktach i odnośnikach. Jednakże niektórzy mieszkańcy wymienieni zostali nawet po nazwisku. Uchwał do protokołu nie podłączono. https://www.facebook.com/permalink.php?s...5350743662

Niedźwied
ź 
Powracamy dziś do sprawy protokołów z zebrań wiejskich w Gminie Kobylanka. Kolejną miejscowością do omówienia jest Niedźwiedź.
Zebranie wiejskie we wsi Niedźwiedź odbyło się w dniu 17 sierpnia 2017 roku i rozumiemy teraz dlaczego takie istotne wydarzenie gminne przegapiliśmy – akurat byliśmy na zasłużonym urlopie. Protokół z zebrania krótki jest jakiś. Nie podano ilu jest uprawnionych mieszkańców, a na zebranie, gdyż czas to był wakacyjny przyszło tylko 13 osób. Pewnie głównie z Rady sołeckiej, OSP i KGW. Nazwiska, nawet dla nas co mieszkamy w Kobylance w większości znane poniekąd, więc rozumiemy miejscowe niuanse. Nie było żadnych środków do przeniesienia w roku 2017, więc domniemujemy, że w bieżącym roku fundusz sołecki wykonano jak zaplanowano. Fundusz sołecki na rok 2018 przedstawiony został w jednym kawałku, gdyż nie zamieszczono w protokole by o nim dyskutowano, by padały jakieś propozycje z Sali oraz w jednym kawałku przegłosowano i wszyscy byli „za”.
Fundusz sołecki na rok 2018 w sołectwie Niedźwiedź wynosi 24 396,97 zł i został rozdysponowany na działy:
- dział I – utrzymanie majątku komunalnego i ochrona środowiska – sprzątanie świetlicy wiejskiej 2500,00 zł, inne 1900,00 zł
- dział II – wydatki i nakłady na majątek komunalny – tu podział był już bardziej szczegółowy:
zakup krzeseł do świetlicy – 1000,00 zł
5 kompletów biesiadnych – 1000,00 zł
10 ławek składanych ogrodowych – 1700,00 zł
Podjazd z polbruku dla matek z wózkami przy placu zabaw, ogrodzenie od strony drogi i zabudowań – 10 296,97 zł
- dział III – kultura, promocja, turystyka i rekreacja – Dni Niedźwiedzia – 3000,00 zł, i 2000,00 do rozdysponowania między KGW, Znicz, OSP, MDP na jakiś zakupy i zwroty (czyli opłacało się być na zebraniu jak widać), jeszcze 1000.00 zł przeznaczono dla Rady Sołeckiej, ale bardzo nieczytelnie napisano – nam wychodzi że na „podróże” na uroczystości wiejskie i parafialne, ale i może być co innego.
O części dyskusyjnej nie wiadomo nic. Podano tylko z imienia i nazwiska tych, co zadawali pytania. Ale co to były za pytania i jakie problemy i sprawy mają mieszkańcy Niedźwiedzia nie wiemy nic, bo nic nie napisano.
https://m.facebook.com/story.php?story_f...&__tn__=-R

Rekowo
Zebranie wiejskie we Sołectwie Rekowo odbyło się w dniu 13 września 2017. W Rekowie uprawnionych do głosowania jest 60 osób, a w zebraniu uczestniczyło osób 13, czyli aż 21% uprawnionych do głosowania. W funduszy sołeckim za rok 2017 jednogłośnie przeniesiono kwotę 1000,00 zł z działu II do działu III na zorganizowanie Dnia Ziemniaka w Rekowie. Fundusz sołecki w Rekowie na rok 2018 również przedstawiony został w jednym kawałku, gdyż nie zamieszczono w protokole by o nim dyskutowano, by także padały jakieś propozycje na zebraniu oraz przegłosowano go jednogłośnie.
Fundusz sołecki na rok 2018 w sołectwie Rekowo wynosi 11 470,86 zł i został rozdysponowany na działy:
- dział I – przeznaczony na koszenie – 900,00 zł
- dział II – wydatki i nakłady na majątek komunalny – zakup nagłośnienia do świetlicy 0 7000,00 zł
- dział III – kultura, promocja, turystyka i rekreacja – przeznaczono na Dzień Dziecka i integrację rodzinną oraz Dzień Ziemniaka w kwocie 3570,86 zł.
W wolnych wnioskach mieszkańców Rekowa interesowała droga do Rekowa, a Wójt odpowiedział, że będzie robiona na wiosnę. Padały też pytania o rów w Kołbaczu i tu dowiedzieliśmy się, że wysłano pismo do starostwa i województwa i nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.
Z ciekawostek, jakie nas zaskoczyły było to, że w Rekowie odbył się Dzień Ziemniaka a nikt w gminie nawet nie pisnął że taka impreza się odbyła. Żadnej informacji. Żadnej sweetfoci po fakcie. Nic. Zero. Amba.
https://m.facebook.com/story.php?story_f...&__tn__=-R

Reptowo
Ostatni nasz subiektywny opis zebrań wiejskich w Gminie Kobylanka w roku 2017 poświęcimy sołectwu Reptowo. Mieszkańcy Reptowa zebrali się w świetlicy wiejskiej w Reptowie w dniu 19 września 2017 roku. Zebranie zaszczycili swoją obecnością radni tego okręgu – Pani Grabowska, radny Biernacik i radny Dąbkowki. Nie podano, czy zebranie wiejskie w Reptowie zaszczycił swa obecnością również Wójt Kobylanki. Na 695 uprawnionych mieszkańców zjawiło się tylko 25 osób, co stanowi nieco więcej niż 3% uprawnionych. Jak widać, w Reptowie aktywność społeczna także pozostawia wiele do życzenia.
W sprawie funduszu sołeckiego za rok 2017 nie zamieszczono żadnego przesunięcia środków.
Fundusz sołecki w Reptowie na rok 2018 wynosi 42 801,70 zł i został rozdysponowany odpowiednio:
- dział I – przeznaczony na koszenie, śr czystości, akcesoriów do świetlicy i estetykę wsi – 5801,70 zł
- dział II – wydatki i nakłady na majątek komunalny – zagospodarowanie terenów wokół placu zabaw, doposażenie nagłośnienia do świetlicy (mikser z akcesoriami) 32 000,00 zł
- dział III – kultura, promocja, turystyka i rekreacja – środki przeznaczono na zorganizowanie imprez kulturowo-rekreacyjnych, zakup sprzętu dla zespołu ludowego i dofinansowanie zespołów działających na terenie wsi Reptowo, zorganizowanie warsztatów artystycznych – a wszystko to w kwocie 5000,00 zł.
W protokole nie podano, czy głosowano nad poszczególnymi punktami funduszu sołeckiego, raczej wynika że głosowano nad całością i toczyła się na ten temat zażarta dyskusja, ponieważ na koniec głosowanie nie było jednomyślne.
W części wolnych wniosków i dyskusji podano iż rozmawiano na temat chodników, oświetlenia i innych. Rozmawiano także o pogorzelcach. Nie podano jednak o co chodzi, kto wnosił i co w tym temacie i jakie były ustalenia. Natomiast zauważyliśmy, że dużą części zebrania poświęcono wpisom na forum oraz osobie Pani Sołtys i osobistym animozjom w tym sołectwie. No brawo!
https://m.facebook.com/story.php?story_f...&__tn__=-R
Pouczające, nie uważacie?
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości